PCBO By de Boarne begint nieuwe schooljaar met een vers logo

BOORNBERGUM - De christelijke basisschool By de Boarne is het nieuwe schooljaar begonnen met een vers logo. Het oude beeldmerk was wat in verval geraakt en liet onvoldoende zien wat de koers van de school is.

Een veranderende windrichting zorgt voor een nieuwe koers. Ons onderwijs is helemaal op orde en zal ook niet radicaal veranderen. We blijven staan voor goed onderwijs. Maar tijden veranderen. Zo hebben we bijvoorbeeld de I-pad als vast didactisch middel ingevoerd, zodanig dat elke leerling de beschikking heeft over een I-pad. Een klein voorbeeld van vernieuwing in ons onderwijs, waarin we staan voor betrokkenheid, ontwikkeling, beleving en plezier'' zegt directeur Gerard Bandringa. Toename ,,Met veel energie zijn we dit schooljaar gestart. Veel scholen in de dorpen hebben te maken met krimp. Gelukkig zien we op By de Boarne een kleine toename van het aantal leerlingen. De school vormt mede de basis (De Bron- Boarne) waar onze leerlingen later op voort kunnen bouwen. De school vormt als het ware een aantal stepping stones waarover de kinderen hun route naar later uitzetten. Maar net als een rivier (De Boarne) zoekt deze uiteindelijk zijn eigen weg, wat symbool staat voor de kracht van de eigen ontwikkeling. Elk kind is uniek, elk kind heeft talenten en naar die talenten kijken we. Het ontwikkelen van de eigen talenten naast het werken aan de basisvaardigheden geven we vorm en inhoud op school. Daar staan we voor.'' De school wilde dit ook graag zichtbaar maken aan de buitenkant, bijvoorbeeld met het logo en met de aankleding in de school. Na uitvoerige sessies met de ontwerpers van het bureau NulVijf uit Drachten zijn de visie en missie van de school vertaald in een nieuw beeldmerk. De onthulling werd verzorgd door Juf Froukje, die deze maand 25 jaar op de Boornbergumer school werkt. Wie het logo van dichtbij wil bekijken kan terecht op de school, zegt Bandringa. ,,Er zijn natuurlijk meerdere manieren om dit te komen bekijken. Gewoon even langsfietsen of via bijvoorbeeld onze Facebookpagina. En voor mensen die nog een plekje zoeken voor hun kind maken we altijd graag tijd om onze mooie school via een uitgebreide rondleiding te laten zien.''