Presentatie boek over oude melkfabriek De Hoop in Oudega

Drachten - Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 10 september, georganiseerd door Smelne's Erfskip, presenteert Wietse Welling uit Oudega zijn boek over de oude melkfabiek De Hoop in Oudega: Opkomst en teloorgang zuivelfabriek Oudega. 

Wietse Welling zal het eerste boek aanbieden aan enkele oudwerknemers van het eerste uur en doet dit in de Doopsgezinde kerk in Drachten om 13.30 uur. De oude melkfabriek in Oudega staat op dit moment al jaren leeg en is dichtgespijkerd. Voor het dorp al jaren een ergenis. Maar er zijn betere tijden geweest. In 1902 werd de fabriek opgericht en deze is tot 1965 in gebruik geweest als melkfabriek. In deze tijd was Oudega een bloeiende agrarische gemeenschap. Door mechanisatie en schaalvergroting kwam hier in 1965 een eind aan. Daarna werd de oude melkfabriek commercieel geëxploiteerd door verschillende eigenaren. Ook was er een Groene Kruis locatie gevestigd waar onder andere dr. Van Staveren en zuster Nieuwenhuis zitting hadden. Wietse Welling geeft in zijn boek op een boeiende manier weer wat de betekenis van de fabriek was voor het dorp en wie hier bij betrokken zijn geweest. Het boek is vanaf 12 september te koop bij boekhandel Van der Velde.