Drachtster Marco Keizer voorgedragen als kandidaat Tweede Kamerverkiezingen PvdA-Fryslân

Drachten - Marco Keizer uit Drachten wordt voorgedragen als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen door PvdA-Fryslân.

Op woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamer-verkiezingen plaats. Op dit moment wordt er door de landelijke kandidaatstellingscommissie van de PvdA hard gewerkt aan het samenstellen van een kandidatenlijst. Het Gewestelijk Bestuur van de PvdA Fryslân is de gelegenheid geboden om drie kandidaten voor te dragen voor een gesprek met de landelijke kandidaatstellingscommissie. Van deze gelegenheid maakt het Gewestelijk Bestuur graag gebruik.  Afgelopen tijd heeft een Friese kandidaatstellingscommissie diverse gesprekken gevoerd en is tot de volgende voordracht aan het Gewestelijk Bestuur gekomen:
  • Marco Keizer, Drachten
  • Christa Oosterbaan, Terschelling
  • Jelmer Staal, Leeuwarden
Met deze drie kandidaten, die nu ook al reeds zeer actief zijn voor de PvdA, is het Gewestelijk Bestuur er van overtuigd wederom betrokken Friese vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te kunnen krijgen, hoewel zij zich realiseren dat er nog een flinke weg is te gaan. Na de gesprekken met de landelijke kandidaatstellingscommissie volgt er nog een landelijk congres van de PvdA, waar de definitieve lijst wordt vastgesteld door de leden en daarna is het woord aan de kiezers.