Aanleg kunstgras korfbalvereniging KC de Pein

OPEINDE - Sinds 1985 gebruikt de in 1944 opgerichte korfbalclub De Pein het multifunctionele sportcomplex 'De Douwekamp', gelegen aan de Healwei in Opeinde. Het sportpark is gelegen op een geringe afstand van onder meer Drachten, Nijega, Rottevalle, de Tike en Oudega. Hierdoorkomen de leden, naast de 'Peinders', ook uit verschillende andere plaatsen.

De afgelopen jaren is de club enorm aan het innoveren. Nieuwe ideeën, dingen ontwikkelen, maar ook de clubfaciliteiten en accommodatie moderniseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat eind juni gestart kan worden met de aanleg van één kunstgras korfbalveld. KC de Pein is een gezellige vereniging, waar iedereen vanuit plezier wil en kan korfballen. Het is een levendige vereniging waarbinnen betrokken leden zich niet alleen korfballend, maar ook sociaal-maatschappelijk kunnen ontwikkelen. Een vereniging, die sportieve prestaties levert en daarnaast positief bijdraagt aan de leefbaarheid in en om Opeinde. Zo zetten de vrijwilligers van korfbalclub De Pein zich onder andere in door:
  • de dorpskrant van Opeinde rond te brengen,
  • afval te prikken tijdens Simmerdai en de kermis in Drachten,
  • de toegangscontrole uit te voeren tijdens de TT in Assen,
  • korfbal activiteiten uit te voeren tijdens diverse dorpsactiviteiten,
  • korfballessen te geven ten behoeve van het schoolkorfbaltoernooi,
  • de hulpkangeroes (assistent trainers) halen de jongste kinderen (welpen) van school en brengen hen naar de korfballes. Deze welpjes krijgen dan van de hulpkangeroes een glas ranja, een koekje en natuurlijk worden alle veters gestrikt om hen daarna spelenderwijs met korfbal kennis te laten maken.
Vanzelfsprekend zijn vrijwilligers en nieuwe sponsoren en leden ook altijd van harte welkom op de club. Om een kijkje te nemen, de sfeer te proeven van de gezelligheid en de saamhorigheid. Of om eens een balletje mee te gooien.