Parade in plaats van trekkertocht in Garyp

Drachten - De allegorische optocht met praalwagens per buurt of buurtschap heeft in Garyp een trendbreuk ondergaan.

In verband met verscherpte eisen voor onder meer de tractoren is er nu gekozen voor een soort parade waarbij de buurten strijden om de hoogste eer. ,,In echte trekker mei net mear, no docht de bealch my sear!", voerde het buurtschap Sigerswâld vandaag, donderdag 8 september, als veelzeggende tekst mee op een mini-tractor met aan weerskanten ruime bekerhouders voor het plaatsen van volle bierflesjes. ,,Sigerswâld set Garyp op ‘e kop", verwees als titel naar de omkering van de letters van de dorpsnaam. Los van de nieuwe veiligheidseisen speelde volgens insiders ook mee dat door de tweeverdienerscultuur er simpelweg minder animo is voor het investeren van nu kostbare tijd, geld en energie in praal- of feestwagens. Voor het vervoer van schoolkinderen gold er een uitzondering. De problematiek rond de veiligheid van feestwagens is vooral door incidenten in Noordoost-Fryslȃn onder het vergrootglas geplaatst. Gevolg van de nieuwe benadering is dat er niet meer zoals vanouds drommen publiek van buitenaf op een dorpsfeest afkomen. Wat blijft is een nu meer dan ooit intieme sfeer van kleur en fleur. Tekst en foto's: Jelle Raap