Spanning rond nieuw zwembad Drachten blijft

LEEUWARDEN - De stemmen staakten woensdagavond in Provinciale Staten over het voorstel van PvdA en GrienLinks voor een topsporttrainingsbad in Drachten. Woordvoerder Marja van der Meer pleitte voor een gezamenlijke lobby van de provincie en de gemeente Smallingerland richting NOC*NSF. Er moet, aldus de PvdA, een duidelijk plan komen voor de realisatie van het gewenste vijftigmeterzwembad.

Volgens Van der Meer draagt een topsporttrainingsbad bij aan de doorontwikkeling van de Friese topsport. Een ontwikkeling die de PvdA eerder al stimuleerde met voorstellen voor het nieuwe Thialf en de Elfstedenhal. ,,Het college geeft aan dat er op dit moment onvoldoende middelen zijn om het zwembad door de provincie te laten realiseren”, aldus Van der meer. ,,Daarom willen wij dat gedeputeerde Schrier samen met de gemeente, die ook moet bijdragen, bij het NOC*NSF aanklopt voor steun.” Omdat de stemmen voor de motie staakten op 20 voor en 20 tegen, er waren drie Statenleden afwezig, wordt de motie op woensdag 28 november opnieuw in stemming gebracht. Tot die tijd blijft de PvdA zoeken naar een meerderheid voor het zwembad.