Opening Monumentenroute Zuidwest Smallingerland onder prachtige zomerzon

de veenhoop -  Onder de prachtige zomerzon werd vanmiddag (zondag 11 september) de Monumentenroute van Zuidwest Smallingerland geopend, bij restaurant It Polderhûs in De Veenhoop.

De route voert langs een twintigtal monumenten en cultuurhistorische locaties, waarbij ook informatieborden zijn geplaatst. Tevens zijn er routeboekjes met beschrijvingen uitgegeven. De verenigen van Dorpsbelang/Plaatselijk Belang van de dorpen De Veenhoop, Boornbergum, Smalle Ee en De Wilgen hebben deze route gezamenlijk samengesteld. De Monumentenroute leidt langs twintig mooie oude locaties in de dorpen Boornbergum, Kortehemmen, Buitenstvallaat, De Wilgen, Smalle Ee en De Veenhoop. Bij deze locaties zijn informatieborden geplaatst. Op de informatieborden valt achtergrondinformatie te lezen over de monumenten en cultuurhistorische plaatsen in deze dorpen. De route met informatieborden is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeente Smallingerland en Smelne’s Erfskip. De gemeente Smallingerland en provincie Fryslân hebben deze informatieborden gefinancierd. De monumenten en cultuurhistorische plaatsen moeten beleefbaar en herkenbaar worden. Deze beleefbaarheid en herkenbaarheid wordt vergroot door informatieborden te plaatsen, waarop de ontstaansgeschiedenis van het monument staat weergegeven. Monumentale panden, cultuurhistorische plaatsen en bomen maken deel uit van deze route. De route langs de monumenten en cultuurhistorische plaatsen is ook beschreven in een routeboekje. Na de officiële opening van de route worden deze boekjes verspreid over de belangrijke toeristische locaties in het zuidwesten van de gemeente Smallingerland. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl