Open dag asielzoekerscentra in Burgum en Drachten

Drachten - Op zaterdag 24 september van 12.00 tot 16.00 uur is er een landelijke Open azc dag.

Azc Burgum aan Elingsloane 63 en Azc Drachten aan Noorderend 2 doen ook mee. Bijna honderd asielzoekerscentra in het land openen hun deuren om belangstellenden een indruk te geven van het wonen en werken op een azc. De landelijke Open azc dag is een initiatief van het COA en VluchtelingenWerk Nederland. Omwonenden en andere belangstellenden worden tijdens de open dag uitgenodigd om kennis te maken met de bewoners. Ontmoeting staat centraal. Er zijn rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten. Daarnaast vertellen organisaties die werkzaam zijn op een azc meer over hun werkzaamheden in de asielprocedure; het opvangen en begeleiden van (ex) asielzoekers. De dag wordt georganiseerd in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).