Bootvakantie en Drents-Friese Wold populair onder Fries burgerpanel

Drachten -  De boot is onder het Fries burgerpanel erg populair als accommodatie voor vakantie in Fryslân. Eén op de vijf panelleden slaapt op een boot als ze op vakantie gaan in eigen provincie.

In drie van de vijf regio’s van Fryslân is de boot de meest populaire accommodatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) onder 1445 leden van het Fries burgerpanel over recreatie en toerisme in Fryslân. vVakantie in eigen provincie Van de Friese panelleden is één op de vier het afgelopen jaar op vakantie geweest in eigen provincie. Hiervan is 90 procent (zeer) tevreden over de vakantie in Fryslân. Bijna de helft is vaker dan één keer op vakantie geweest in eigen provincie. Wat betreft de streek zijn de Wadden het meest populair. Noordwest Fryslân is het minst in trek onder de panelleden. Wold op één na populairste dagje uit Naast het doorbrengen van vakantie is ook onderzocht welke evenementen, culturele instellingen en natuurgebieden het afgelopen jaar zijn bezocht door de Friese panelleden. De drie populairste bestemmingen in Fryslân zijn: 1. De Wadden 2. Het Drents-Friese Wold en 3. Het Fries Museum. De Wadden worden door panelleden uit alle streken bijna evenveel bezocht. Voor het Drents-Friese Wold en het Fries Museum geldt dat het aandeel bezoekers dat uit dezelfde regio komt dubbel zo groot is als het aandeel bezoekers uit de andere regio’s. Slechtweervoorzieningen gemist in Fryslân Verder is gevraagd wat zij het leukste vinden aan Fryslân, maar ook wat men mist. De panelleden ervaren vooral de natuur en de Waddeneilanden als het leukst aan Fryslân. Daarentegen worden vooral slechtweervoorzieningen genoemd als een gemis in Fryslân.