Bijdrage voor kampioenschap harmonieorkesten in Drachten

Drachten -  De Stichting Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen krijgt 2500 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, voor de eerste editie van het kampioenschap voor harmonieorkesten in Drachten.

Het bestuur van het Cultuurfonds Fryslân heeft aan  21 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 31.150 toegekend. Zo ontvangt Kunstkade een bijdrage van € 5.000 voor het project Adje Lambetsz, waarbij alle basisschoolleerlingen in Leeuwarden in de gelegenheid worden gesteld om via een eigen circusvoorstelling mee te doen aan LWD 2018. Stichting Opera Spanga ontvangt een bijdrage  van € 2.500 voor de opera La Triviata. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het fonds Louwe Kooijmans Van der Sluijs. Het fonds ondersteunt klassieke-muziekprojecten en theaterproducties in Fryslân, in het bijzonder initiatieven van professionele kunstenaars. Over het Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere  initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.