Garyp heeft landelijke primeur met zonnepanelen op oude vuilstort

GARYP - De landelijke primeur kan Garyp niet meer ontglippen nu zaterdag officieel de eerste zware plaat is gelegd voor Nederlands grootste zonnepark in coöperatieve vorm.

Tekst en foto's Jelle Raap De eerste plaat werd op het negen meter hoge terrein gelegd door Trijntje Aukje (Tine) Holwerda-Tania. Zij mocht de kraan bedienen omdat haar man Tjalling met zijn bedrijf  het terrein eerder gebruikte voor de stort van bouw- en sloopafval. 27.000 zonnepanelen Plannen voor grotere parken met zonnepanelen zijn er inmiddels genoeg, zoals in Emmen en Delfzijl, waar achtereenvolgens 170.000 en 123.000 panelen voor zonne-energie zullen worden aangebracht. Het betreft daar een werkwijze in bedrijfsvorm. ,,As koöperaasje sille wy net gau ynhelle wurde”, vertelde voorzitter Gjalt Benedictus van de Enerzjy Koöperaasje Garyp en van Stichting De Griene Greide zelfverzekerd. Bij het Gariper project zullen 27.000 zonnepanelen stroom opwekken voor in theorie zo’n tweeduizend huishoudens, oftewel alle inwoners van Garyp en Sumar. De stroom wordt afgenomen door Eneco. Met het project, waarvoor de coöperatie zaterdag een EPC-contract ondertekende met Groen Leven, is een investering van 7,5 miljoen euro gemoeid. De organisatie geniet een exploitatie-subsidie van negen miljoen euro over een reeks van jaren. Heikel punt is dat er voor de aanleg van een stroomkabel vanaf het voormalig stortterrein naar de energiecentrale in Burgum nog een kabel moet worden aangelegd op rekening van de coöperatie. Over een investering daarvoor van drie tot vier ton zullen de degens worden gekruist in een gerechtelijke procedure. Leermomenten ,,Wy ha belies jaan moatten, mar eins is it bedrach dat wy betelle ha net terjochte. Feitlik binne it maatskiplike kosten”, zo verwoordde Benedictus de visie hierop. In Groen Leven is een goede samenwerkingspartner gevonden, terwijl ook de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden vanuit de Leerstoel Duurzaamheid de Garipers zal bijstaan. Alle gegevens zullen door de NHL worden bijgehouden voor het uitwisselen van leermomenten. Het terrein is vooraf door WMR uit Rinsumageast met zwarte grond opgehoogd tot negen meter en talrijke populieren zijn met toestemming van de gemeente verwijderd. In de nabije toekomst zullen er struiken worden geplant voor het aantrekken van bijen, vlinders en vogels. ,,De Boskwei komt yn al syn gloarje wer foar it ljocht.” Scholen zullen via een duurzaamheidsproject bij It Griene Nêst bij de voortgang van het project worden betrokken. De tegenover het park gelegen themaboerderij met onder meer Friese dieren en planten zal zo nauw mogelijk met het park worden verbonden. ,,It Griene Nêst sil ferbûn wurde mei Stichting De Griene Greide.” Dûbelfunksje Groen Leven-voorman Sytse Bouwer, die met Benedictus het EPC-contract op ‘Sumarder grûn’ op het erf van de boerderij ondertekende, sprak van een unieke situatie. ,,Troch dizze konstruksje mei sinne-panielen jouwe wy it stoartterrein in dûbelfunksje. Wy hoege sa gjin gefjocht te leverjen mei boeren oer de oankeap fan djoere lȃnbougrûn.'' Het project op het zes hectare omvattende terrein wordt de komende maanden uitgevoerd door ‘Mannen van Staal’ uit Burgum. De oplevering vindt volgens verwachting eind dit jaar plaats. Tine Holwerda roemde de nieuwe parkfunctie. Nadat het stortterrein medio jaren negentig met folie is afgedekt, zijn er volgens haar allerlei wilde plannen geweest voor het hergebruik. Een van de opties hierbij is het verplaatsen van het Wȃldrockfestival van de Zomerweg bij Hurdegaryp naar de Gariperhoeke geweest. Tjalling en Tine Holwerda kunnen nu van dichtbij de toekomst van het terrein voor ogen houden. Het echtpaar woont namelijk in een boerderij aan de Gariper kant van het park.