'Batterijbeleid' Drachtster huishoudens bovengemiddeld groen

DRACHTEN -  Zes van elke tien huishoudens in Drachten mogen zich groenambassadeurs noemen. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Panteia in opdracht van Stibat (Stichting Batterijen) onder Nederlandse huishoudens.

Daarmee scoort Drachten hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook in het gescheiden inleveren van lege batterijen blijkt Drachten een voorbeeldige gemeente, want tweederde van de 20.000 Drachtster huishoudens doet dat. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat er een sterke relatie bestaat tussen het hebben van een vaste bewaarplek voor lege batterijen en het gescheiden inleveren hiervan. Van de huishoudens in Drachten heeft 84 procent een vaste bewaarplek. Ook dat is hoger dan het landelijke gemiddelde (78 procent). Vergroening Het gescheiden inleveren van batterijen draagt bij aan de vergroening van het huishouden. Lege batterijen worden gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. Bovendien is een batterij klein chemisch afval en hoort dus niet thuis in de afvalbak. Nederland kent met 24.000 inleverpunten een landelijk dekkend inzamelnetwerk: overal waar je batterijen koopt, kun je ze kwijt. Elke gemeente telt minimaal één inleverpunt per tweeduizend inwoners. Dankzij het netwerk zamelt Stibat jaarlijks negen van de tien afgedankte batterijen gescheiden in. Tegelijkertijd met het landelijke onderzoek houdt Panteia in vier gemeenten een pilot. Naast Drachten zijn dat Barendrecht, Diemen en Nieuwegein. In deze gemeenten zette Stibat in de afgelopen periode extra middelen in om het effect hiervan te kunnen meten. Zo deelde Stibat in het winkelcentrum van Drachten Batterij Bewaarboxen uit. Dit gebeurt op 1 oktober opnieuw. Aan het eind van het jaar zal zowel het landelijke onderzoek als dat in de pilotgemeenten worden herhaald. Gemeentelijk Ten opzichte van de andere pilot-gemeenten en het landelijke onderzoek viel op dat huishoudens in Drachten hun lege batterijen relatief vaak inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt (45 procent). Landelijk ligt dat op 17 procent. De supermarkt wordt in de Friese stad ook vaak gekozen als inleverpunt (19 procent), al ligt dit percentage ver onder het landelijke gemiddelde (37 procent). Groenprofiel Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft Panteia de Nederlandse huishoudens, inclusief die in de pilotgemeenten, een groenprofiel gegeven. De ondervraagde huishoudens zijn in vier profielgroepen onderverdeeld, namelijk Ambassadeurs, Groen-actieven, Groen-latenten en Groen-armen. Van de vier onderzochte gemeenten en ten opzichte van de landelijke scores kwam Drachten als bovengemiddeld groen uit de bus met 60 procent Ambassadeurs (= landelijk 53), 7 procent Groen-actieven (landelijk 4), 15 procent Groen-latenten (landelijk 21) en 19 procent Groen-armen (landelijk 22 procent). Landelijke onderzoek In het landelijke onderzoek kwam naar voren dat volwassenen het meeste belang hechten aan het gescheiden inleveren van lege batterijen (81 procent). Op dit punt is er nagenoeg geen verschil tussen de mannen en vrouwen. Slechts bij 1 procent van de huishoudens hechten kinderen er het meeste belang aan. In ruim 600.000 huishoudens (8 procent) hecht niemand belang aan het gescheiden inleveren van lege batterijen. Verreweg de meeste huishoudens houden hun lege batterijen apart, omdat ‘het zo hoort’. Het is goed voor het milieu en wordt gezien als een blijk van maatschappelijk verantwoord gedrag. Eén op de tien huishoudens doet het, omdat men dat altijd al zo doet. Opvallend is ook dat 3 procent lege batterijen inlevert omdat het mogelijk loont door het winnen van prijzen. Stibat bevordert de inzameling van lege batterijen door waardebonnen als prijs in het vooruitzicht te stellen. Over Stibat Stibat (Stichting Batterijen) organiseert als non-profitorganisatie de inzameling en recycling van afgedankte batterijen in Nederland. In 1995 richtten batterijenproducenten en ‑importeurs Stibat op om aan de wettelijke inzamel‑ en recycleverplichtingen te voldoen. In twintig jaar tijd bouwde de stichting een landelijk dekkend inzamelnetwerk op bij winkels en scholen. Dankzij dit netwerk en de samenwerking met professionele partners zamelt Stibat jaarlijks negen van de tien afgedankte batterijen gescheiden in. Stibat biedt dè oplossing voor het veilig en verantwoord inzamelen en recyclen van batterijen. Kijk voor meer informatie op de websites van Stibat en Lege Batterijen.