Tienduizend lotingsbrieven de deur uit voor Friese Dorpentop

Drachten - Over een week is het zo ver: Op 28 september versturen de Friese gemeenten tegelijkertijd, in totaal circa tienduizend brieven, aan burgers die zijn ingeloot om deel te nemen aan de  Friese Dorpentop.

Dat betekent dat op 30 september alle meerderjarige inwoners van het Friese platteland weten of zij aan de top mogen deelnemen. De Friese Dorpentop vindt plaats op zaterdag 5 november. Duizend Friezen gaan dan in het WTC Expo met elkaar in gesprek over de toekomst van het Friese platteland. Soortgelijke burgertoppen hebben eerder plaatsgevonden in o.a. Amersfoort, Groningen, Uden en Amsterdam. De Friese Dorpentop wordt de eerste provinciebrede burgertop. Wie een brief krijgt, kan zich met een unieke code aanmelden als deelnemer op www.friesedorpentop.frl. De uitgenodigde burgers zijn geloot uit de Basisregistratie Personen van hun eigen gemeente, met uitzondering van de grote steden Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen. Om te bepalen hoeveel brieven elke gemeente mag versturen, is een verdeelsleutel gemaakt op basis van het aantal plattelandsbewoners per gemeente.