Feestelijke opening tijdelijke huisvesting Huisartspraktijk Opeinde

Drachten - Op donderdag 29 september om 17.00 uur wordt de tijdelijke huisvesting van huisarts Annemarie Lindeman in Opeinde feestelijk in gebruik genomen.

Lindeman is voornemens een nieuwe huisartspraktijk te realiseren aan de Iendrachtsingel 2 in Opeinde, op de plek van de voormalige zuivelfabriek. In nauwe samenwerking met zorgpartijen en –aanbieders wil ze de huisartszorg in het dorp en omgeving uitbouwen tot een anderhalflijns voorziening. Dat betekent een integrale aanpak waarbij  er minder verwijzingen nodig zijn naar het ziekenhuis, dus de zorg dichtbij huis. In de aanloop daar naartoe heeft ze de grond gekocht van Woningcorporatie Accolade en er lopen gesprekken met de gemeente over de invulling van het gebied en de ambities van gemeente en huisarts. Het is daarom nog niet bekend wanneer de vergunning voor het nieuwe gebouw wordt aangevraagd. Het gebouw en de terreininrichting zijn gerealiseerd door BouwGroepNoord te Drachten. Deze tijdelijke huisvesting onderstreept de eerste belangrijke stap naar een nieuwe vorm van huisartszorg in het dorp Opeinde en in de gemeente Smallingerland. Burgemeester Tjeerd van Bekkum en wethouder Jos van der Horst onderstrepen deze belangrijke mijlpaal en zullen de openingshandeling verrichten. Op de foto  De tijdelijke huisvesting is met honderd vierkante meter al dubbel zo groot als de oude praktijk aan de Wytze Brandsmaloane. Foto: Roelof Feringa