Broken Brass zorgt voor polonaise op het schoolplein

DRACHTEN - Met een optreden door Broken Brass is vandaag op negen pcbo-scholen in Smallingerland het nieuwe muziekproject van start gegaan. Vanochtend begon de korte toer bij Het Mozaïek in Bredeschool De Wiken.

Tekst en foto's Fokke Wester Broken Brass heeft inmiddels al op meer dan 200 podia gestaan, in Nederland onder meer op Oerol en Noorderzon, maar speelt ook regelmatig in bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Zwitserland. Vanochtend om half elf trad het vijftal (drie muzikanten waren verhinderd in verband met hun andere werk) aan op het nieuwe Krajicek-veldje van Brede School De Wiken. Muziekimpuls Alle negen christelijke basisscholen in Smallingerland doen mee aan ‘muziekimpuls’, een nieuw programma om muziekonderwijs onder kinderen te promoten. De overheid stelt voor drie jaar subsidie beschikbaar, samen met Joop van den Ende. ,,It is yndied wol in bytsje soer dat de iene oerheid besuniget op in muzykskoalle as De Meldij en dat in oare oerheid just ekstra jild pompt yn it muzykûnderwiis'', zegt leerkracht Kor Postma van Het Mozaïek, tevens voorzitter van de Muziekcommissie. De muzikale ‘aftrap’ is bedoeld als stimulans voor de leerlingen om te laten zien dat muziek maken ook heel veel lol kan betekenen. De kinderen mochten tijdens het optreden meezingen en meedansen en het optreden eindigde zelfs in een onvervalste polonaise. ,,Broken Brass is fansels poer geskikt foar soks, want sy ferbine de tradisjonele blaasmuzyk en jazz mei moderne muzyk fan no, lykas funk en hiphop'', aldus Postma. Tûker De komende drie jaar gaan de negen scholen binnen PCBO een plan opzetten om richting te geven aan de muzikale vorming van de leerlingen. Dat betekent dat ze bezig gaan met workshops, cursussen, aanschaf van een muziekmethode en instrumenten. ,,Nei trije jier moat der dan bliuwend mear tiid en omtinken wêze foar muzyk yn de skoallen. Neffens deskundigen is muzyk net allinich leuk, it meiïnoar muzyk meitsjen makket bern ek tûker.'' Broken Brass is een aantal jaar geleden ontstaan omdat de programmeur van een poppodium zocht naar een specifieke band, die speelde in de New Orleansstijl. Toen die er niet bleek te zijn, werd een aantal muzikanten bij elkaar gezocht. Tubaspeler Hendrik Baarda is de enige die nog een link heeft met de traditionele hafabra. ,,Ik spylje trombône by Soli Brass yn Ljouwert. De oare jonges ha allegear lichte muzyk studearre en wy ha hast allegear spile by de bigband fan it Bogerman College yn Snits.'' Ondertussen zijn de acht muzikanten allemaal beroepsmatig met hun muziek bezig. ,,Dat súkses hat ús wol ferrast. It doel wie om wat yn Fryslân op te treden, mar no spylje wy troch hiel Europa. Soms is dat wolris ûnwerklik. Wy binne wol in echte festivalband, it publyk moat wol aktyf meidwaan. In optreden fan ús is altyd ien grutte gekkeboel.'' Kijk op onze Facebooksite voor een kort filmpje