SBO It Heechhôf; daar zit muziek in

DRACHTEN -  Afgelopen donderdag was de aftrap voor de start voor de muziek impuls regeling. SBO It Heechhôf heeft voor de zomervakantie te horen gekregen dat zij een subsidie toegekend gekregen hebben om het muziekonderwijs een impuls te geven.

Dat betekent dat de school samen met Keunstwurk, de komende drie jaar, gaan werken aan een doorgaande lijn met betrekking tot het muziekaanbod. Om dit op feestelijke wijze te vieren kwam het Broken Brass Ensemble donderdagmiddag hun muzikale kunsten ten gehore brengen. Het dak ging er af! Het was een spetterend optreden. De leerlingen hebben genoten en hebben gezongen en gedanst. Op deze dag hield de school tevens haar jaarlijkse sportdag. De visie van SBO It Heechhôf is dat het onderwijs zich moet richten op hoofd, hart en handen. ,,Op onze school besteden we naast de vakken taal en rekenen (hoofd) veel aandacht aan sociaal gedrag (hart) en talentontwikkeling in de vorm van sport, handvaardigheid, cultuur en dus ook muziek (handen).''   Zie ook: Broken Brass zorgt voor polonaise op het schoolplein