Cheque van Rabobank-medewerker voor Spijkerdorp Drachten

Drachten - Spijkerdorp Drachten heeft de cheque die het heeft gekregen van Rabobankmedewerkers Atze Jan van der Ploeg, goed besteed. 

Voor de zomervakantie hebben de medewerkers van de Rabobank locatie Lavendelheide allemaal een cheque van tweehonderd euro  gekregen die zij moesten bestemmen aan een door hun gekozen lokaal doel. Atze Jan van der Ploeg koos Spijkerdorp. Zaterdag konden de medewerkers van Spijkerdorp aan Van der Ploeg laten zien waar ze het aan hebben besteed. En wel aan materiaal voor de nieuwe entreepoort van Spijkerdorp. Onder het genot van koffie met iets lekkers werd getoond hoe de poort eruit gaat zien, en wat de bijdrage van de Rabobankmedewerkers voor Spijkerdorp betekent. Op de foto Penningmeester Erwin van Weerden en Rabobankmedewerker Atze Jan van der Ploeg bij de poort met het gekochte materaal en de bouwtekening.