Caps and gowns bij diplomering CSG Liudger

DRACHTEN -  Het is inmiddels traditie: oud-leerlingen van CSG Liudger, havo/vwo-locatie Raai die na de zomer nog één keer terugkeren voor een officieel moment op hun ‘oude’ school.

Vijftien leerlingen kregen vrijdag het certificaat overhandigd voor het succesvol afleggen van het International Baccalaureate (IB) examen waarmee ze aantonen dat ze ‘near-native speakers’ zijn; ze beheersen de Engelse taal op het niveau van hun moedertaal. In totaal slaagden 18 leerlingen voor het IB programma, drie konden niet aanwezig zijn in verband met studie of verblijf in het buitenland. De leerlingen hebben in mei examen gedaan, maar doordat de examens in Engeland worden nagekeken, is de uitslag later dan de uitslag van het vwo-examen. Tijdens de uitreiking waren de leerlingen, volgens Engelse en Amerikaanse traditie, gestoken in caps en gowns (hoeden en toga’s). Daarnaast kregen (inmiddels) vierdejaars vwo-leerlingen het tto Junior certificate en het Anglia certificaat voor het succesvol afronden van drie jaar tweetalig onderwijs (tto). Het certificaat is tevens de basis voor het IB-programma in de bovenbouw.