Open dag Hospice Smelnehaven in Drachten

Drachten -  Hospice Smelnehaven houdt zaterdag 8 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur een open dag in het tuinhuis achter het Hospice. 

VPTZ Zuidoost Friesland is een vrijwilligersorganisatie die terminale zorg verleent aan mensen voor wie geen behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste drie tot zes maanden van hun leven bevinden. Zaterdag 8 oktober kunnen belangstellenden kennismaken met het hospice en de vrijwilligers die deze bijzondere zorg verlenen. In het Tuinhuis achter het hospice staat de koffie of thee klaar. Hier zijn vrijwilligers aanwezig die graag vertellen over hun werk.Wanneer er 8 oktober geen gasten in het hospice verblijven kan men, onder begeleiding van een vrijwilliger die tekst en uitleg geeft, het hospice bekijken. Zijn er wel gasten dan wordt in het Tuinhuis een virtuele rondgang door het hospice en een film getoond. Op deze manier maakt men toch kennis met het hospice. Mensen die eventueel dan later het hospice willen bekijken kunnen dat 8 oktober aangeven. VPTZ Zuidoost Friesland biedt verschillende opties bij palliatieve ondersteuning: palliatieve Thuisinzet en inzetten in verpleeg- en verzorgingshuizen; palliatieve zorg in het Hospice Smelnehaven; respijt opname in het Hospice (tijdelijke opname in het hospice om de mantelzorgers even te ontlasten).