Gele boeien luiden winterrust in Alde Feanen in

EARNEW - ÂLD - Met gele boeien waarop een slobeend is afgebeeld is vanaf vandaag 1 oktober natuurgebied De Alde Feanen afgebakend als Winterrustgebied. De maatregel geldt tot 1 april volgend jaar ook voor de Friese meren.

Van 1 oktober tot 1 april liggen de gele winterrustboeien weer in het water. De boeien markeren gebieden langs de ondiepe randen van de Alde Feanen, maar ook van de Snitser Mar, Wite Brekken en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken en Fluezen. De rustgebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen. Er wordt aan watersporters gevraagd de gebieden niet in te varen. Vogels kunnen dan in deze zogenaamde Winterrustgebieden in alle rust overwinteren. Gedeputeerde Johannes Kramer: ,,De Fryske Marren en de Alde Feanen binnen gebieten mei útsûnderlike natuerwearden. Se hearre net samar by it Natura2000-netwurk. Fûgels lykas de slobein oerwinterje yn dizze gebieten. Wy ha de ferantwurdlikens om dizze gebieten mei harren fûgels te beskermjen.” Rust in de winter Watervogels als de slobeend, het nonnetje en de wintertaling overwinteren in de Friese Meren en de Alde Feanen. De vogels hebben de winterrustgebieden nodig om voldoende aan te sterken voordat ze naar hun zomergebieden vertrekken om te nestelen. Iedere keer dat ze onnodig opvliegen verliezen ze wat van hun energievoorraad. Watersporters Veel liefhebbers van de watersport trekken er ook in de wintermaanden op uit. Met roeiboot, sloep, motorjacht, zeilboot of kano. De aanwezigheid en het gedrag van mensen en hun vaartuigen kunnen leiden tot verstoring van de vogels. Vaak al vanaf enkele honderden meters afstand. Vooral bij grote groepen watervogels kan een enkel vaartuig al voor veel onrust zorgen. Uiteindelijk kunnen vogels bij teveel verstoring een gebied gaan mijden. Meer informatie over de winterrustgebieden is te vinden op www.fryslan.frl/winterrust