Kinderboekenweek start woensdag bijzonder op Kentalis de Skelp

DRACHTEN -  Voor de leerlingen van Kentalis De Skelp in Drachten belooft het woensdag wel een hele leerzame en gezellige start van de Kinderboekenweek 2016 te worden. Wethouder Ron van der Leck opent 's ochtends de ‘Bibliotheek op School’

De opening van de Bibliotheek op school in het gebouw aan de Wetterwille is woensdagochtend om tien uur in bijzijn van de leerlingen, de leerkrachten en de openbare bibliotheek. Daarna volgt een leuke pake en beppe act (oma en oma), passend bij het thema van de Kinderenboekenweek. Na de opening krijgen de leerlingen verschillende activiteiten aangeboden in de klas, die passen bij het thema: lezen, boeken, bibliotheek etc. Tenslotte mag wethouder Ron van der Leck het allereerste exemplaar van het nieuwe voorleesboek ‘Help weet jij het woord?’ in ontvangst nemen. Slechthorendheid ‘Help weet jij het woord? is een prentenboek dat veel mogelijkheden biedt voor interactief voorlezen. Interactief voorlezen is goed is voor de taal- en leesontwikkeling van kinderen. Een verhaaltje vertellen, lezen of luisteren, het lijkt eenvoudig. Maar als je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebt of slechthorend bent valt dat niet altijd mee. Dat geldt ook voor de kinderen op Kentalis de Skelp. Daar wordt speciaal onderwijs gegeven aan slechthorende kinderen en aan kinderen met spraak en/of taalontwikkelingsproblemen. ‘Help weet jij het woord? is geschikt voor peuters en kleuters, mét of zonder problemen in de communicatie. Bibliotheek op School Met het project ‘Bibliotheek op School’ krijgen veertien basisscholen in Smallingerland de mogelijkheid volop boeken te lenen op hun eigen school. Op 5 oktober worden, naast Kentalis de Skelp, op dertien andere basisscholen in Smallingerland gloednieuwe bibliotheken in gebruik genomen. De ‘Bibliotheek op School’ wordt uitgevoerd in samenwerking met de openbare bibliotheek. De gemeente Smallingerland financiert de kosten voor het inrichten van de bibliotheken. In 2017 zullen nog eens tien basisscholen worden voorzien van een nieuwe bibliotheek. Kentalis Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.