Revalidatie Friesland uitgeroepen tot Beste Werkgever van Friesland

Drachten - Revalidatie Friesland is uitgeroepen tot Beste Werkgever van provincie Friesland.

Dit maakten Effectory en Intermediair bekend tijdens het Beste Werkgevers Event in Theater Amsterdam. De revalidatiespecialist behaalde een Beste werkgeversscore van 7,7 waarmee de instelling eveneens de hoogste score behaalde van alle revalidatiecentra in Nederland. ,,We zijn trots op onze betrokken en bevlogen medewerkers, die met hart en ziel gáán voor de patiënt. Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie en de basis van onze zorgverlening. Heel mooi dat we dit terugzien in een hoge beoordeling”, aldus Gerrie Eikelboom, Raad van Bestuur Revalidatie Friesland. Van de 318 deelnemende organisaties uit de profit- en non-profitsector maakten zestig werkgevers kans om Beste Werkgever van Nederland te worden. Revalidatie Friesland werdgenomineerd in de categorie non-profit, voor organisaties met minder dan duizend werknemers. Over Revalidatie Friesland Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt.  Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk. Meer informatie op: www.revalidatie-friesland.nl.