Boze ondernemer wil weg uit Opsterland, na terugdraaien grondverkoop

BEETSTERZWAAG - Aannemer Klaas Jager uit Drachten wil met zijn bouwbedrijf Schoterland weg uit Opsterland. De gemeente verkocht hem eind vorig jaar een bouwkavel aan de Hellingbaas in Gorredijk, maar draait de transactie nu terug.

Op de laatste dag van 2015 verkocht Opsterland een bedrijfskavel aan de Hellingbaas op bedrijventerrein Overtoom aan K. Jager Holding BV. Klaas Jager uit Drachten wilde er een nieuwe vestiging bouwen voor zijn aannemersbedrijf Schoterland. Dat is al dertig jaar gevestigd op 't Kiemke, op het oude deel van het zelfde bedrijventerrein. Overlast Qua bestemming en milieucategorie paste het bedrijf volgens de gemeente prima op deze plek. In de praktijk blijkt echter dat de aan- en afvoer en opslag van grond ongewenste overlast voor de omgeving veroorzaakt. Volgens de gemeente zijn de klachten dusdanig ernstig dat de aannemer hier toch niet kan blijven. ,,Voortschrijdend inzicht'', noemt het college van burgemeester en wethouders dat in een brief aan de gemeenteraad, waarin zij de kwestie uitlegt. Uiteindelijk is met Jager overeengekomen dat de gemeente de kavel terugkoopt onder de zelfde voorwaarden. Voor de twee percelen van in totaal 4246 vierkante meter betaalt de gemeente aan de ondernemer 161.348 euro, waarbij nog 33.883,08 euro aan omzetbelasting moet worden betaald. Verder staat de gemeente voor de kadasterkosten, de notariskosten en de overige kosten van de overdracht. Vertrekken Klaas Jager is hevig teleurgesteld in de gemeente en overweegt met zijn bedrijf uit Opsterland te vertrekken. Volgens hem was bij de verkoop in december heel duidelijk welke activiteiten er op het terrein zouden plaatsvinden. ,,Dêr ha wy it tot yn den treure oer hân, dat wie ek by de gemeente hiel dúdlik. It bedriuw hat yn al dy jierren op de Overtoom ek noch noait klachten hân.'' Jager is bijzonder verbolgen over het gedrag van de gemeente. ,,Wy ha in protte tiid en jild stutsen yn de tarieding. Wy soenen nij bouwe. Alle fergunnings wienen regele en de skeppe soe de grûn yn, doe't der in amtner kaam om te fertellen dat wy noch mar eefkes wachtsje moasten, want der wienen klachten.'' Jager vermoedt dat de protesten afkomstig zijn van een garagebedrijf in de buurt. ,,Der wie oerlêst fan de grutte frachtweinenen en fan stowerij, skynt it, mar dêroer hat net ien ús benadere.'' Net fergoedzje Opsterland betaalt dan wel de koopprijs terug, Jager blijft met een flink aantal kosten zitten. ,,Tusken de 20.000 en 25.000 euro binne wy kwyt, dy wolle se net fergoedzje. Der falt gewoan net oer te praten. Wethâlder Piet van Dijk kin dat net oan de ried útlizze, sei er tsjin my.'' Jager heeft schoon genoeg van Opsterland en is van plan zijn heil elders te zoeken met het bedrijf, dat hij in 1999 overnam. Dat kan in Drachten, waar hij zelf woont, maar ook in Heerenveen of Ooststellingwerf. De grond aan 't Kiemke wordt gepacht, daar kan hij op korte termijn vertrekken. Klaas Jager verwijt Opsterland een starre en afstandelijke opstelling en een weinig ondernemersvriendelijke houding. ,,Wy binne de ienige wegenbouwer yn de gemeente, mar se ha ús noait wat gund. Wy koenen hjir noait samar ien-op-ien in opdracht krije. Se wolle altyd op it skerp fan de snede en wy moasten altyd konkurrearje. En omdat wy tichtby sitte en dêrtroch skerper skriuwe kinne, ha wy de gemeente de ôfrûne jierren in protte jild besparre. Dan praatst wol oer tusken de ien en twa miljoen euro. En omdat wy yn de eigen omkriten wurken, dienen wy ek in protte oan sponsoring fan klubs, dat is no ek allegear oer.'' Einde bedrijf De aannemerij had tot aan de bouwvak achttien man in dienst, maar sinds de gemeente de kavel terug eiste, zijn alle activiteiten stopgezet en nu werken er nog slechts vijf mensen. ,,Wy hannelje de rinnende projekten ôf.'' De extra strop kan het einde van het bedrijf betekenen, zegt Jager. ,,It is dochs al in drege tiid om wat te fertsjinjen, dan klapt sa'n kostenpost der ekstra hurd yn. It is in tryst ferhaal, wy binne enoarm teloarsteld. Mar as de gemeente ús sa gigantysk beneidielt, dan ha wy it wol besjoen yn Opsterlân.''