Provinciale aftrap Friese Fiets APK 2016 bij CSO Talryk

DRACHTEN - De Provinciale aftrap van de Friese Fiets APK vond donderdagochtend plaats bij Talryk School voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Drachten.

Dagelijks fietsen grote aantallen leerlingen van en naar school. De Friese Fiets APK (FFAPK) bevordert dat de leerlingen op een veilige fiets deelnemen aan het verkeer. Bovendien wordt hun aandacht weer gevestigd op verkeersveiligheid. Wij beogen hiermee het aantal ongevallen van jongeren op de fiets te verminderen. Deelname aan de FFAPK is gratis door subsidie van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân. Stropdas Om 11.00 uur verzamelden zich een groep van 60 enthousiaste leerlingen zich in de grote zaal van de school. De directeur van Talryk, de heer Cornelis Kappe uitgedost met een zelf gemaakte Veilig Verkeer Nederland stropdas heette iedereen welkom. Wethouder Ron van der Leck van Smallingerland sprak de leerlingen toe en benadrukte het belang van het fietsen op een goedgekeurde veilig fiets. Akke Wiegersma van de afdeling Heerenveen-ZWF vertelde kort hoe de keuringen zouden worden uitgevoerd en vroeg welke leerlingen er naar school of in de thuisomgeving fietsten. Dit bleken er toch nog een behoorlijk aantal te zijn. De op een tafel neergezette fiets werd door Van der Leck samen met Dick Pasman provisorisch gekeurd, waarna de ‘echte’ keuringen konden beginnen. Eisen In de ochtend werden in de Structuurgroepen de keuringen in de klas uitgevoerd. Dit zijn groepen met een klein aantal leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. In deze groepen werd er één fiets gekeurd, met uitzondering van de groep S4 waar vier fietsen klaar stonden om te worden gekeurd. De leerlingen hadden hun volle aandacht bij het uitvoeren van de keuringen. De leerling waarvan de fiets werd gekeurd mocht de punten waarop de fiets wordt gekeurd voorlezen, waarna Dick Pasman onder uitgebreide uitleg controleerde of deze aan de eisen voldeden. Dat de leerlingen goed voorbereid waren bleek uit de vele goede antwoorden die werden gegeven. Enkele fietsen werden in eerste instantie afgekeurd omdat ze kleine gebreken vertoonden zoals een niet goed vastzittend stuur, niet goed werkende voor- en/of achterlicht, loszittende handvatten. Nadat deze kleine gebreken vakkundig en snel werden verholpen door de Mobiele Fietsenmaker, Victor Dechesne, werden ze alsnog goedgekeurd en kon de ‘OK-sticker’ op de fiets worden geplakt. Drie afgekeurd In de middag werden de fietsen van Z-groepen gekeurd in de grote hal van de school. Deze groepen bestaan uit een groter aantal leerlingen en er werden dan ook meer fietsen gecontroleerd. De controles werden op dezelfde manier uitgevoerd als in Structuurgroepen. In totaal werden er deze dag negenentwintig fietsen gekeurd, waarvan er maar drie zijn afgekeurd. De leerlingen van de afgekeurde fietsen kregen hun keuringskaart mee naar huis met het advies aan de ouders om de fiets bij een fietsenmaker te laten repareren. Leerlingen, leerkrachten, directie, wij als Veilig Verkeer Nederland en de Mobiele Fietsenmaker kijken terug op een zeer geslaagde Provinciale Aftrap van de Friese Fiets APK bij VSO Talryk.