Actiegroep boos over verkoop Muziekschool Beetsterzwaag

BEETSTERZWAAG - De verkoop van de muziekschool in Beetsterzwaag is een zware slag voor de cultuureducatie en amateurkunst in het dorp. Dat stelt het actiecomité Red de Muziekschool.

Het Actiecomité is woedend op de gemeente en beschuldigt Opsterland er van dat zij voor het geld kiest, onjuiste berichten verspreidt over de verkoop van de Muziekschool en een verkeerde voorstelling van zaken geeft. ,,De gemeente jubelt over mienskip en prijst haar inspanningen voor het instandhouden van de cultuureducatie in het dorp, maar ondertussen zijn wel vier van de vijf beschikbare ruimte verdwenen'', stelt Stephan Mooibroek namens het Actiecomité. Zware slag ,,Deze uitkomst is een zware slag voor de cultuur-educatie en amateurkunst in Beetsterzwaag. Er blijft één lokaal over dat beperkt beschikbaar is, waar er eerst vijf ruimtes waren die de gehele week beschikbaar waren. Dat is volstrekt onvoldoende voor alle docenten, ondernemers, gezelschappen en organisaties die van de muziekschool gebruik maken. Ook met het cultuurlokaal in de basisschool er bij is er bij lange na niet voldoende ruimte'', stelt het Comité in een verklaring. Het actiecomité Red de Muziekschool stond klaar om samen met de Protestantse kerk Via Pacis van de muziekschool een plek te maken voor cultuur, cultuur-educatie en amateurkunst, aangevuld met een zeer gewenste opvang voor mensen in nood. Met de actie tijdens het Kunstweekend zijn er ruim 250 steunbetuigingen vergaard, waaronder overigens ook die van wethouder Rob Jonkman. De muziekschool zou een bruisende plek worden voor en door de mienskip. Bod te laag De muziekschool heeft meer dan 30 jaar een culturele functie gehad voor de inwoners van het dorp. Er stond een groep enthousiaste vrijwilligers klaar om als stichting samen met Via Pacis deze functie te behouden en uit te breiden. Via Pacis en het actiecomité Red de Muziekschool hebben volgens de verklaring samen als enige van de acht bieders een uitgewerkt plan ingediend, zoals door de gemeente Opsterland omschreven in de procedure. In dit plan stond cultuur-educatie centraal, samen met het sociale aspect. ,,Dit plan had de gemeente niets gekost, we hadden geen subsidie nodig om de begroting rond te krijgen. Dit plan had maatschappelijk en cultureel belang. Maar ons bod was blijkbaar te laag.'' In haar streven naar een hogere opbrengst heeft de gemeente volgens het Actiecomité de procedure naar haar hand gezet: de termijn werd overschreden, er werd selectief gecommuniceerd en bieders zonder plan werden in de gelegenheid gesteld hun plan toe te lichten. ,,Door op de minimale eis te gaan zitten van één lokaal voor educatie, heeft de gemeente Opsterland zichzelf de ruimte verschaft om voor het hoogste bod te kiezen. Beetsterzwaag verliest hierdoor een eigen plek voor cultuur en amateurkunst, een markant gebouw voor het publiek. Geen repetitieruimte meer voor plaatselijke muzikanten en zangers. Het Fries Leerorkest heeft geen plek meer. Ondernemers worden gedupeerd, ze zullen elders een plek moeten zoeken om les te geven, of afhaken. Het aanbod van muzieklessen versplintert en verschraalt en daarmee het sociaal-culturele klimaat in Beetsterzwaag. En dat allemaal omdat de gemeente de eigen kas wat extra kan spekken.'' Moreel verlies ,,Wij stellen bedroefd vast dat de gemeente Opsterland geen enkel belang hecht aan cultuur wanneer er geld mee gemoeid is. Deze eenmalige extra inkomsten voor de gemeente leiden tot een structureel moreel en cultureel verlies dat de waarde van dit incidentele bedrag ver overstijgt.'' Lees ook: Voormalige muziekschool Beetsterzwaag verkocht