Geen planschade voor bewoners van De Slinge

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland betaalt geen schadevergoeding aan drie bewoners van de Slinge.

De bewoners hadden om een schadevergoeding gevraagd in verband met de bouw van Woon- en Zorglocatie De Lauwers tegenover hun woning, op het terrein van de het voormalige Andreas College. De Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ), die alle aanvragen namens de gemeente beoordeelt, concludeert voor een tweetal aanvragen dat de ontstane schade per saldo als vrij gering moeten worden aangemerkt. De schade valt binnen het 'normaal maatschappelijk risico' en de aanvragen dienen daarom afgewezen te worden. Voor de derde aanvraag geldt volgens SAOZ dat de bewoner helemaal geen planologisch nadeel ondervindt. SAOZ heeft de oude en nieuw bestemmingsplannen vergeleken en gekeken of er sprake is van een verslechtering.