Raad mag beslissen over ziektevervanging van wethouder Nieske Ketelaar

DRACHTEN - Wethouder Nieske Ketelaar (PvdA) zal langere tijd afwezig zijn in verband met ziekte. De gemeenteraad mag nu beslissen of er zolang een vervanger moet komen.

Het college heeft wethouder Nieske Ketelaar vandaag op grond van artikel 45a in de Gemeentewet formeel ziekteverlof gegeven omdat zij langere tijd afwezig zal zijn. Nu het college dat heeft gedaan, is de gemeenteraad aan zet om te bepalen hoe zij met deze situatie om wil gaan.
Tot nu toe zijn de portefeuilles en taken van Ketelaar verdeeld over de andere collegeleden. Er is door het collegebesluit nu echter ook een mogelijkheid om een vervangende wethouder te benoemen. Op dit moment loopt daarover overleg binnen de coalitie. De raad is uiteindelijk bevoegd om een wethouder te benoemen.