School aan de Hunze gaat tegen de vlakte

DRACHTEN - De school aan de Hunze 243 en 245 moet worden gesloopt. Het pand, het laatst in gebruik bij obs De Meander en pcbo de Voorde, is niet meer geschikt voor gebruik.

Het pand is in een dusdanig slechte staat dat het niet meer geschikt is voor renovatie en/of verkoop. Sloop is volgens de gemeente de enige optie. In verband met de veiligheid is het gewenst dat de sloop zo spoedig mogelijk plaatsvindt. Op de grond rust een maatschappelijke bestemming. Op dit moment zijn er geen plannen voor een nieuwe functie. Het college stelt daarom voor om het terrein bij het omringende openbaar groen te voegen. Na de sloop zal daarom het terrein worden ingezaaid met gras. Het college heeft voor de sloop een krediet beschikbaar gesteld van 140.000 euro. Daarvan is het grootste deel sloopkosten (100.000 euro), de rest is voor begeleiding (20.000 euro) en terreininrichting (17.500 euro). Voor de sloop is inmiddels via een meervoudig onderhandse aanbesteding met voorselectie een bedrijf uitgekozen.