Commissie tweetalig onderwijs onder de indruk van CSG Liudger

Drachten - Een beoordelingscommissie vanuit het Europees platform (EP-Nuffic) heeft gisteren, donderdag 13 oktober, CSG Liudger havo/vwo-locatie Raai opnieuw het tto-keurmerk gegeven.

De commissie heeft lessen van tto-klassen bezocht en met docenten, de coördinator tto, ouders, leerlingen en de locatieleiding gesproken. Aan het eind van de dag gaf de commissie aan dat zij onder de indruk was van het tto-onderwijs op havo/vwo-locatie Raai: de kwaliteit van de lessen in het Engels, de activiteiten gericht op de Europese internationale oriëntatie(EIO) en het enthousiasme dat het tto-team uitstraalde. Het certificaat ‘tto-juniorschool’ zal op een later tijdstip worden uitgereikt.