Sporthelden golfen graag met Foppe voor het goede doel

BEETSTERZWAAG - Daag sporters uit en je kunt geld verdienen. Een wedstrijdje golfballen slaan bleek vanochtend een goudmijn.

Tekst en foto's Fokke Wester Voor de vierde keer wordt vandaag op de golfbanen van Golf & Country Club Lauswolt in Beetsterzwaag de Foppe Open gehouden. Foppe de Haan, oud-trainer van Sc Heerenveen, heeft zelf tal van prominente oud-sporters uitgenodigd naar de Sweachster bossen om mee te doen aan de golfwedstrijd. De sporters betalen niks en verdienen evenmin. Zij zijn juist de trofeeën, want de wedstrijd is bedoeld voor teams van bedrijven en die leggen er een flink bedrag voor op tafel. Elk team krijgt via loting een BN'er mee, om de tocht langs de achttien holes te maken. In totaal hebben zich zo'n dertig teams ingeschreven. Ofsizze De bekende sporters doen graag mee, vertelt De Haan. ,,Ik ha se allegear sels benadere. Ik hie in hiele list foar my lizzen om te beljen en der is eins noait ien dy't wegert. Der binne wol elk jier in pear dy't op it lêste momint ôfsizze en guont dogge dat elk jier wer. Foar in pear dy't faker net kamen, hienen wy útsocht dat se hjoed wol frij wienen, mar dochs ha se wer ôfbelle. Siik, of ergens lêst fan, soks melde se dan.'' Vaste gasten zijn onder andere Willem van Hanegem, Riemer van der Velde, Peter Blangé, Gerald Sibon en de Friese schaatsers Rintje Ritsma en Falko Zandstra. Ook Ronald Waterreus en Ronald de Boer behoren tot de vaste kern van prominente spelers. De opbrengst van het Foppe Open, vorig jaar ging het in totaal om 28.000 euro, wordt besteed aan het laten sporten van kinderen die dat vanwege een handicap of andere redenen niet kunnen. Zo heeft het Foppe Fonds via het project Honderd Rolstoelen voor honderd kinderen het sporten mogelijk gemaakt door aangepaste rolstoelen aan te schaffen. Dit jaar is er een nieuw project: Honderd PK. Daarmee wil het Fonds het paardrijden bereikbaar maken voor mensen met een beperking. Dat kan bijvoorbeeld met aangepaste zadels of ligbedden die worden gedragen tussen twee paarden. Overigens bedroeg de opbrengst dit jaar  in totaal 34.500 euro. Rubberboot Werd de Foppe Open de voorgaande jaren afgesloten met een veiling, dit keer werd gekozen voor een wedstrijdje tussendoor om wat extra geld te verdienen. De golfers konden op hole 1 proberen een golfballetje in een rubberboot te slaan, die op precies 56 meter afstand lag. Wie won deed mee aan de verloting van een dagje varen in Friesland. Daarvoor konden de deelnemers voor 25 euro per stuk balletjes kopen. Op hole 4 lag een lijn op afstand en wie daar de bal het dichtst bij kreeg, dong mee naar een geheel verzorgde dag op de International Amsterdam. Amazone Rixt van der Horst, tweevoudig Europees- en Wereldkampioene en bij de Paralympics in Rio winnaar van zilver en brons, mocht bij hole 1 proberen de sporters over de streep te trekken. ,,Ik ha neat mei golfen, ik kin sels net ien dy't it docht, mar dit is wol leuk om te sjen. Boppedat hat it Foppe Fonds my altyd steund by it sporten, dus doch ik hjir graach wat werom.'' Ondanks alle prijzen in de afgelopen jaren is de amazone nog niet verzadigd. Ze wil graag meedoen aan de Paralympics over vier jaar in Tokyo. ,,Wy sille sjen hoe't wy dy route it bêste útstippelje kinne. Wy wurkje mei hynders, dus it is net allegear yn te plannen.'' Fantastische dag Ronald Waterreus, oud-keeper van PSV, zag zijn gele golfbal een flinke zwaai naar links maken bij hole 1. Hij komt voor het Foppe Open elk jaar helemaal uit Limburg naar Beetsterzwaag. ,,Ik zeg altijd: er zijn helaas veel te veel goede doelen nodig, maar ik vind het geweldig dat Foppe zich daar zo fanatiek voor inzet. Als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen doe ik dat graag. En ik doe het met alle plezier. Kijk eens om je heen, het is oktober, dit is een fantastische dag.'' Ronald de Boer gromde na de eerste mislukte slag en kocht daarna nog drie balletjes. Voetballers zijn vaak goed in golf. Dat komt misschien omdat ze na de training genoeg tijd overhouden om te oefenen, vermoedt De Boer. ,,Het scheelt ook dat je als voetballer balgevoel hebt, dat geldt ook voor tennis. Je weet in elk geval hoe je de bal moet raken. En het is ook leuk om wat anders te doen, anders is het altijd maar voetbal. Bij golf is het alleen jij en dat balletje, je kunt niemand anders de schuld geven. Anders kun je nog wel eens zeggen dat je team slecht speelt of dat je de bal niet goed krijgt. Hier kun je je niet achter iemand verschuilen. Golg is leuk, bovendien ben ik natuurliefhebber en je hebt zulke mooie banen in de wereld.'' Oefenen Volleyballer Reinder Nummerdor gebruikte de Foppe Open om te oefenen. Nu hij na vijf Olympische Spelen is gestopt wil hij zich meer op golf gaan toeleggen. ,,Ik vind het heel leuk om te doen, maar ik doe het gewoon nog veel te weinig. Ik wil het GVB halen, het Golfvaardigheidsbewijs, anders mag je niet eens op dit soort banen spelen. Voor het GVB moet je de theorie en de regels kennen. Ik vind het leuk om hier te spelen en het is een fantastisch doel. Ik ben zelf ambassadeur voor Spieren voor Spieren en dat komt hier toch wel een beetje bij in de buurt. Dat is ook voor kinderen die moeilijk aan sporten toekomen. En het is geweldig als ik daar een beetje aan mee kan helpen.'' Uitslagen: 1e prijs: team Graphic Minds (Robert Bervoets, Martin Wermer, Jaap Corvers, Ellen Groothuis) 2e prijs: team Jo-Krim beleggingen (Bon Jongste, Robin Deutekom, Hans Deutekom, Willem van Hanegem) 3e prijs: team Univé Dichtbij (Johan Gerritse, Gert Doppenberg, Gert van de Bunt, Henne Bonestroo) Golfchallenge hole 1: Rob van Vugt (team B. Ter Horst bv) Golfchallenge hole 4: Tineke van der Wal (team SC Heerenveen) Longest heren: Jan Jouke Bouma (team Univé Pensioen) Longest dames: Tineke van der Wal (team SC Heerenveen) Neary: Douwe Engels (team Ameland)