PvdA-raadslid Sipke van der Meulen neemt afscheid

BURGUM - Sipke van der Meulen neemt op 17 november afscheid van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, om plaats te maken voor Saskia van der Werf-Bieleveld.

Na bijna elf jaar raadslidmaatschap voor de PvdA vindt Van der Meulen dat het tijd wordt voor vernieuwing. Bovendien zorgt de stap voor continuïteit in de fractie, ook na de verkiezingen van 2018. Van der Meulen heeft voor de PvdA in die elf jaar de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Algemeen bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en Bestuurlijke Samenwerking alsmede Onderwijs onder zijn hoede gehad. Hij is vanuit de gemeenteraad bestuurslid geweest van de Mr. Frankeskoalle in Earnewâld, heeft aan een tweetal raadswerkgroepen deelgenomen en is lid geweest van de Onderzoekscommissie Megahome. Daarnaast was hij tweede vervangend raadsvoorzitter. Van der Meulen: ,,In deze drie raadsperioden heb ik erg veel gezien en gehoord, heb ik veel geleerd en hier en daar mijn steentje bijgedragen. En dat allemaal dankzij het vertrouwen van de partij en de kiezers; ik ben daar dankbaar voor, ik heb er van genoten!” Saskia van der Werf is 51 jaar en draait al enige jaren mee in de steunfractie van de PvdA. Zij heeft volop zin om aan te treden als gemeenteraadslid. Net als Van der Meulen woont zij in Oentsjerk. Zij wordt op 15 december 2016 geïnstalleerd als raadslid.