Najaarsconcert CMV Concordia in MFA de Bouwen

Drachten - CMV Concordia houdt zaterdag 5 november om 20.00 uur haar jaarlijkse najaarsconcert in MFA de Bouwen.

Samen met dirigent Durk Krol is er een vlot programma samengesteld met als thema Popconcert. Medewerking wordt verleend door Solid Souds Pop Vocals uit Drachten, een enthousiast, swingend en onderscheidend popkoor onder leiding van Akke Bosma. De jeugd brengt een eigen programma ten gehore. De entree is gratis, in de pauze is er een verloting met mooie prijzen.