Lezing in Fries Landbouwmuseum over toekomst landbouw- en voedselbeleid

Drachten - ÂLD - Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademie houdt vrijdag 4 november van 14.00 tot 16.00 uur samen met het Fries Landbouwmuseum de eerste van drie lezingen van dit winterseizoen.

Het thema van deze bijeenkomst is: 'Een gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid?' Inleider is Ir. M.C. (Monique) Remmers. Zij is afdelingshoofd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van het Ministerie van Economische Zaken. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is sinds het ontstaan in de jaren zestig regelmatig aan verandering onderhevig. De meest recente hervorming is in 2014 van kracht geworden. Ook deze keer was sprake van grote veranderingen, zo werd de vergroening geïntroduceerd, en werd toegewerkt naar  betaling van één gelijk bedrag voor elke hectare landbouwgrond in Nederland. In 2021 start de volgende begrotingsperiode. Dat betekent dat dan opnieuw besloten wordt over de inzet van het Europese begrotingsgeld en dus ook hoeveel beschikbaar zal zijn voor het GLB. Dat leidt direct ook tot een herwaardering van de doelen waarvoor en manieren waarop dat geld binnen het GLB moet worden gebruikt. Meer effect, minder uitvoeringslast voor boer en overheid, vereenvoudiging van de regels, dat zijn onder andere de wensen die we bij elke hervorming hebben. Hoewel 2021 nog ver weg lijkt, wordt nu al nagedacht over de noodzakelijke veranderingen en nieuwe accenten in het beleid. Monique Remmers Monique Remmers heeft gestudeerd aan Landbouwuniversiteit Wageningen.  Ze had daarna diverse functies bij het ministerie van Landbouw en van Economische Zaken.  Momenteel is ze afdelingshoofd van het team dat verantwoordelijk is voor het GLB en woordvoerder voor Nederland in het Speciaal Landbouw comité in Brussel. Aanmelden Aanmelden (verplicht) op www.aanmelder.nl/glb