Lawei van start met cultuureducatie op basisscholen in Smallingerland

Drachten - De Lawei is gestart met de uitvoering van ruim 320 kunstlessen op diverse basisscholen in Smallingerland. Alle cultuurvormen komen daarin aan bod.

In oktober zijn 78 klassen van basisscholen in Smallingerland gestart met cultuureducatie. De meeste lessen, projecten en workshops vinden plaats op school. Het cultuureducatie-programma bestaat uit een mix van muziek, theater, film, beeldende kunst en dans. De verschillende lessen worden uitgevoerd door vakdocenten en professionals uit het culturele veld. Voor iedereen op de basisschool zijn er lessen; de allerkleinsten in groep 1 en 2, kinderen in het speciaal onderwijs, scholen met een voorkeur voor muziek- of theateronderwijs. De basisscholen kiezen zelf uit het aangeboden pakket wat in welke vorm het beste bij ze past. Klaar voor de toekomst Samen met de basisscholen en de gemeente Smallingerland wil De Lawei er zorg voor dragen dat ieder kind in Smallingerland op een structurele manier in aanraking komt met cultuur. Theaterlessen, dansworkshops en muziekprojecten spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van vaardigheden die kinderen nodig hebben in de toekomst. Het leren creatief te denken, het kunnen samenwerken en het ontwikkelen van kritisch denkvermogen wordt steeds belangrijker. De leerlingen van de basisschool leren door zich bezig te houden met een vorm van cultuur op een andere manier naar de omgeving en zichzelf te kijken; kritisch, open en begripvol. De Lawei en cultuureducatie De Lawei ontwikkelt en organiseert het cultuureducatie-programma voor kinderen in het onderwijs in Smallingerland in opdracht van de gemeente Smallingerland. Het programma is tot stand gekomen in nauw overleg met de scholen. Naast cultuureducatie op school biedt De Lawei ruimte voor muziek-, theater- , beeldende kunst- en danslessen in de vrije tijd. Een bezoek aan een voorstelling in De Lawei of het Museum Dr8888 maken onderdeel uit van het geboden programma. In totaal worden er tot het eind van het schooljaar 320 lessen gegeven. Cultuureducatie in het onderwijs, in de vrije tijd, en het bezoek aan de (podium) kunsten worden zo met elkaar verbonden.