Gastvrijheid Burgumer ondernemers is goed, maar kan beter

Drachten - Op een schaal van 1 tot 5 scoort Burgum een 3,6 op het gebied van gastvrijheid. Dokkum haalde een 3,8 en Surhuisterveen een 3,4.

De resultaten komen uit het  onderzoeksrapport Gastvrijheid in Burgum, Dokkum en Surhuisterveen, dat donderdag 20 oktober is gepresenteerd en aangeboden aan de hoofdopdrachtgever: ONOF (Ondernemers Federatie Noordoost Friesland). Getoetst is hoe de consument gastvrijheid beleeft in de kernwinkelgebieden van Burgum, Dokkum en Surhuisterveen. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de huidige winkelervaringen. Ondernemers en werknemers van 67 winkel- en horecagelegenheden hebben elkaar getoetst door bij elkaar te mystery shoppen; door het mystery shoppen spiegelen ze hun ervaring (on)bewust aan hun eigen winkel en winkelcentrum. Met behulp van een vragenlijst beoordeelden de ondernemers en werknemers verschillende aspecten. Ze keken naar naar gastvrijheid, hostmanship, de customer journey en winkelfuncties. Dokkum scoorde het hoogst met 3,8 op een schaal van 1-5, Burgum een 3,6 en Surhuisterveen een 3,4. Landelijk is een score boven 3,5 goed te noemen, dit is een 7 op een schaal van 1 tot 10. Houding en gedrag Uit het rapport komen drie thema’s naar voren waar verbeteringen mogelijk zijn:
  1. De verbinding tussen lokale ondernemers;
  2. Het voldoen aan behoeftes van de consument door de functie van het winkelgebied vast te stellen;
  3. Houding en gedrag van ondernemers en medewerkers.
Gastvrijheid zit hem niet alleen in 'de winkel' op orde hebben maar vooral in houding en gedrag van de ondernemer en zijn medewerkers. Om houding en gedrag verder te ontwikkelen is er een 'toolkit gastvrijheid' bedacht. Hierin zitten een aantal instrumenten waarmee de ondernemer en zijn medewerkers de beleving van gastvrijheid kunnen trainen. Nastreven aantrekkelijke winkelcentra Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de winkeliersverenigingen Burgum, Dokkum en Surhuisterveen en de gemeentes Tytsjerksteradiel, Dongeradiel en Achtkarspelen. Aanleiding voor dit onderzoek is het nastreven van aantrekkelijke en onderscheidende winkelcentra voor bestaande en nieuwe bezoekers. Het onderzoeksrapport is een productie van Duursma Advies door drs. Geesje Duursma en student onderzoeker Iris Politiek.