Zes nieuwe huurwoningen aan De Wiksel in Drachtstercompagnie

Drachten - Leeuwarden en Drachtstercompagnie zijn straks weer een aantal sociale huurwoningen rijker. Aan De Wiksel in Drachtstercompagnie komen 6 sociale huurwoningen.

Voor de nieuwbouw in Drachtstercompagnie stelt de provincie een financiering van € 300.000 beschikbaar. Met de bouw is al gestart. Doel is om de bouw eind 2016 af te ronden. RBS Vastgoed is de eigenaar van het project. Aan de Curaçaostraat 2-1 in Leeuwarden komen 8 zelfstandige woningen in de sociale huur. De verbouw in Leeuwarden is een herbestemming. De begane grond wordt verbouwd van kantoorpand naar sociale huurwoningen. De provincie Fryslân stelt hiervoor een financiering van € 150.000 beschikbaar. De verbouwing is eind 2016 klaar. Hofstaete Vastgoed is de eigenaar van het project. De provincie Fryslân stelt voor de nieuw- en verbouw een financiering beschikbaar. Financieringsregeling sociale huur Deze financieringen vallen onder de financieringsregeling sociale huur met minder dan 10 wooneenheden. Doel van de regeling is het stimuleren van woningbouwprojecten in de sociale huursector, die als gevolg van de moeizame toegang tot de kapitaalmarkt niet van de grond komen doordat het laatste deel van de financiering ontbreekt. Wurkje mei Fryslân Wurkje mei Fryslân is het economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op de website: www.fryslan.frl/wurkje