Kinderwoud Beste Werkgever in Kinderopvangbranche

DRACHTEN - Kinderwoud Kinderopvang is door het Nationale Business Succes Award Instituut uitgeroepen tot Best Presterende Werkgever 2016 in de categorie Kinderopvang. Eerder vandaag kreeg ook Revalidatie Friesland de prijs in haar categorie. Aan prijs is een geldbedrag van 10.000 euro verbonden.

Kinderwoud Kinderopvang heeft zich volgens de Nominatiecommissie ontwikkeld tot een toonaangevende organisatie met een zeer sterke positionering en een uitstekende reputatie. ,,Kinderwoud Kinderopvang weet haar enorme vakkennis te combineren met een innovatieve aanpak, waardoor zij zeer hoog scoort op klanttevredenheid. Gedrevenheid, durf en visie, plus een sterke focus op de cliënt maken van deze organisatie een topper.'' Outperformer Als werkgever onderscheidt Kinderwoud zich volgens de Nominatiecommissie van het Nationale Business Succes Award Instituut vooral door het gerichte aannamebeleid en de verantwoordelijkheid die het haar medewerkers geeft. Dit resulteert onder meer in een zeer laag personeelsverloop en ziekteverzuim. ,,Kinderwoud is in alle opzichten een outperformer die zich realiseert dat mensen het daadwerkelijke kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen: 'Met overtuiging de Best Presterende Werkgever in deze branche.'' Kinderwoud Kinderopvang stelt zich ten doel voorop te lopen in kwaliteit van opvang en dienstverlening. Persoonlijke groei en het continu verbeteren van vakkennis heeft de stichting dan ook hoog in het vaandel. Van haar medewerkers verwacht zij een proactieve opstelling ten aanzien van hun eigen ontwikkeling. ,,Er wordt veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering en professioneel communiceren'', stelt Robert Zwaan, hoofd van de dagelijkse Nominatiecommissie. ,,Met hulp van Steven Pont, een bekend psycholoog, heeft zij alle medewerkers in het primaire proces een dertigtal workshops aangeboden met thema’s als inrichting en spelverrijking, gedragsproblematiek, emotionele ondersteuning van baby’s en kindermishandeling. De bedoeling is dat elke pedagogisch medewerker minimaal twee workshops volgt. Ter ondersteuning van de workshopreeks is Kinderwoud TV ingezet.'' Vertrouwen Zwaan: ,,De basis voor het succes vormt de interne communicatie en het vertrouwen in de organisatie. Identiteit en perspectief zijn herkenbaar en toekomstgericht. De mens – dus ook de medewerker – staat centraal. Het beleid is in alles gericht op het motiveren, stimuleren en laten groeien van de medewerker in functie en als mens. Hierin ligt de kerntaak van de bestuurder besloten.'' De jury ziet in Kinderwoud een vooruitstrevende organisatie. ,,Innovatie is hier het sleutelwoord, want men is continu bezig zijn producten en diensten te verbeteren en af te stemmen op de wensen van de klant.'' Met meer dan 80 opvanglocaties in Friesland, circa 250 gastouderadressen in Noord-Nederland en 320 medewerkers is Kinderwoud een toonaangevende organisatie binnen de kinderopvang. Elke week zijn er bijna 5.000 kinderen op de kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Kinderwoud Kinderopvang BV is opgericht in 2005, maar vindt zijn oorsprong al in 1971 toen het een van de eerste opvangorganisaties met een compleet aanbod in Nederland was. Regionaal In Drachten is Kinderwoud onder meer actief met kdv het Bunderbos in het Adverium en BSO Mijnheer Nilsson. Sinds 1 februari heeft Kinderwoud diverse kinderopvanglocaties overgenomen in de gemeente Opsterland. Dit betekent dat Kinderwoud vanaf die datum haar diensten ook aanbiedt in Beetsterzwaag, Ureterp, Gorredijk en de Tijnje. In Tytsjerksteradiel heeft de organisatie onder andere locaties in Burgum, Sumar, Eastermar, Oentsjerk, Hurdegaryp en Noardburgum. Daarvan werken enkele met een tweetalig beleid (Fries/Nederlands). Daarnaast is Kinderwoud actief in Heerenveen en Sneek. Meer informatie: www.kinderwoud.nl