Slechte kozijnen scholen in de Folgeren worden hersteld

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland trekt 78.000 euro uit voor het herstellen van de kunststofkozijnen in het ABS-complex in wijk De Folgeren.

In het ABS-complex hebben de basisscholen Het Anker en De Bolder onderdak, evenals Kinderopvang Smallsteps. Het gebouw is acht jaar geleden grondig verbouwd en uitgebreid. De gebruikers ervaren sinds enkele jaren problemen met de kunststof kozijnen. Zo willen ramen niet meer open en is er wateroverlast in de lokalen. Medewerkers van de gemeente hebben een aantal keren de boel nagekeken en zij kwamen tot de conclusie dat de problemen opgelost konden worden met gewoon onderhoud. Omdat de problemen volgens de gebruikers juist verergerden, is in opdracht van de gemeente een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door SKG-IKOB, een onpartijdige en objectieve keuringsinstelling. Constructiefouten Volgens de onderzoekers zijn er verschillende problemen met de kunststof kozijnen. Zo hangen de kozijnen door, is de afwatering deels niet aangebracht, is de zonwering fout gemonteerd, zijn onderpanelen onjuist vervangen en is er onvoldoende onderhoud gepleegd. Dat komt dus neer op constructiefouten door de leverancier, onjuist herstel door de gemeente en onjuist onderhoud en schoonmaak door de gebruikers. Door de verschillende oorzaken is er volgens de gemeente niet een echte 'schuldige' aan te wijzen en omdat de zes jaar garantie al in 2014 was verlopen kan de leverancier niet meer aansprakelijk worden gesteld. Lindhorst huisvestingsadviseurs, door de gemeente in de arm genomen om het herstel te begeleiden, adviseerde in eerste instantie vervanging van de kozijnen. Dat zou echter 330.000 euro moeten kosten en zou voor de gebruikers veel overlast betekenen. Voordeel zou wel zijn dat het probleem definitief opgelost wordt met een garantie van tien jaar. Voor 78.000 euro worden de kozijnen nu gerenoveerd door Europrofiel, het zelfde bedrijf dat eerder de kozijnen ook geleverd en gemonteerd heeft. Er is wel een offerte gevraagd bij een ander bedrijf, maar die gaf bij een zelfde prijs een kortere garantie. Er wordt tegelijk een onderhoudscontract voor tien jaar afgesproken.