Robots doen op Liudger nog niet alles wat de leerling wil

DRACHTEN - Onder het motto 'Je leert meer van mislukking dan van succes' was de schoolfinale van de First Lego League Animal Allies vanochtend op csg Liudger bijzonder nuttig.

Tekst en foto's Fokke Wester Derdeklassers Havo en Atheneum mochten vanochtend op Liudger laten zien wat ze de afgelopen zes weken hebben opgestoken in de lessen Technasium. De uitdaging was om met geprogrammeerde robots de omgang tussen mens en dier te verbeteren. In het project gebeurde dat alleen nog maar met legofiguurtjes, maar er is al vast nagedacht over de mogelijkheden voor de toekomst. Benelux De winnaars van de schoolfinale vertegenwoordigen Liudger eind november op de provinciale finale in Sint Annaparochie, waarna bij verder succes finales in Groningen en Zwolle lonken. In die laatste stad vinden de wedstrijden plaats om het kampioenschap van de Benelux. De derdejaars technasium hebben zich de afgelopen zes weken verdiept in robots, programmeren en toepassen van robots op missies. De leerlingen werkten in teamverband aan het thema Animal Allies. Tijdens de schoolfinale presenteerden de teams vanochtend hun onderzoek aan een jury. Daarnaast moesten ze in een wedstrijd laten zien hoe goed ze hun robot hebben geprogrammeerd. Aquarium met haai Liudger heeft zelf vorig jaar zeventien robots aangeschaft. Het zijn standaardrobots, die over de hele wereld voor deze wedstrijden worden gebruikt. Ook de wedstrijd is overal gelijk. Daarvoor is een circuit uitgelegd op een tafel, waarop met Legofiguurtjes een aantal uitdagingen staan uitgestald. Per onderdeel zijn punten te verdienen. Zo levert het plaatsen van een aquarium met een haai 27 punten op. Slaagt de robot er in om de waterbak ook nog overdwars te plaatsen, dan geeft dat een bonus van 3 punten. Voorwaarde is wel dat de wiebelige haai rechtop blijft staan. Elders op het 'slagveld' moet een melkrobot in werking worden gesteld door een balk rond te duwen. Ook daar zijn een basis- en een extra vaardigheid, die extra punten oplevert. Via vernuftige programma's leren de scholieren spelenderwijs hun robot programmeren. Het komt precies, merken de leerlingen. Als de robot in de beginpositie een millimeter te veel naar links staat, dan heeft dat verderop in het circuit grote gevolgen. Onderwijsassistenten Wytske de Haan en Hylke Kramer houden voor elke groep de puntentelling bij. Zodra een groep ingrijpt en de robot van het circuit moet halen wordt er een strafpunt op de tafel gelegd. Tapasse Het programmeren van de robot is dan misschien het spectaculairste onderdeel, nog belangrijker is dat de leerlingen nadenken over manieren waarop robots het leven makkelijker en aangenamer kunnen maken, vindt Mieke van Schepen. ,,Oars is it allinnich mar dom programmearjen. Se moatte betinke hoe't se dy robots tapasse kinne yn it deistich libben. By Domestika binne der al in hiel soad dingen betocht foar robots yn de húshâlding. Dy kinne bygelyks de gerdinen al tichtdwaan. No giet it om it ynsetten fan robots by de omgong mei bisten. Der is noch sa'n protte mooglik.'' Technasium is een uitdagende en ondernemende vorm van onderwijs voor leerlingen met interesse in bètavakken en techniek. Het vak bestaat voor een belangrijk deel uit projectopdrachten uit het bedrijfsleven, van de overheid of instellingen waarmee leerlingen in groepsverband aan de slag gaan. De FIRST LEGO League wordt wereldwijd georganiseerd. Kijk hier voor meer informatie. Kijk op onze Facebooksite voor een kort filmpje.