Samenwerking leidt tot Het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind

Drachten -  Accare en Jeugdhulp Friesland hebben hun krachten gebundeld, omdat ze graag één voordeur willen voor gespecialiseerde zorg voor kinderen tot 7 jaar.

In het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind is alle kennis over ontwikkelings- en gedragsproblemen gebundeld. Het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind heeft vier locaties in Friesland: in Dokkum, Drachten, Leeuwarden en Sneek. Manager Behandeling Janneke Majoor van Jeugdhulp Friesland is enthousiast over de samenwerking. ,,Ouders hoeven niet meer van de ene naar de andere instantie om uit te zoeken wat er met hun kind aan de hand is. En dat levert al goede reacties op van ouders. Zij vinden het fijn dat er breed naar hun kind wordt gekeken en zijn blij met de snelle hulp. Maar ook medewerkers van wijk- en gebiedsteams en (speciaal) onderwijs zijn enthousiast over de aanpak", zegt Majoor. ,,We werken dan ook intensief samen met hen." Harry Meulman, regiomanager Behandelzaken van Accare: ,,Binnen het centrum werken specialisten op verschillende gebieden. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijke oorzaken en volgt een voorstel voor passende behandeling. De hulp wordt zoveel mogelijk gegeven in de eigen omgeving van het kind. Dat kan thuis, op school, bij het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal zijn. We zijn pas tevreden als het kind zich kan ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden en naar een passende vorm van onderwijs/dagopvang kan", aldus Meulman. Ouders die zich zorgen maken kunnen via huisarts, gemeentelijke wijk- en gebiedsteams of consultatiebureaus bij het centrum terecht voor hulp.