Het Huisgezin mag naar woonboerderij in De Tike

DE TIKE - Stichting Het Huisgezin mag verhuizen naar de Master Iniawei in De Tike. De gemeente is akkoord met het vestigen van een woonvorm met acht appartementen voor begeleid wonen in de bestaande woonboerderij.

De verbouwing van de woonboerderij is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied, maar de gemeente is bereid om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Stichting Het Huisgezin is in 2011 door Pieter en Annemarie Smaling opgericht om kinderen op te vangen die (tijdelijk) geen thuis hebben en extra zorg nodig hebben. Dit zijn kinderen in de leeftijd basisschool tot jong volwassenen. Pieter en Annemarie Smaling maken zich sinds 2000 sterk voor deze doelgroep en stellen hun huis voor hen open. Zij vormen zo, samen met hun eigen kinderen en pleegkinderen, een gezin. De doelstelling van Het Huisgezin spreekt van een christelijke leefgemeenschap, waarin 'minder weerbare' kinderen en volwassenen (zwakbegaafd, licht verstandelijk gehandicapt, lichamelijk-, seksueel-, geestelijk mishandeld) die in een situatie verkeren dat ze thuisopvang nodig hebben, ongeacht geloof en sekse, opgevangen kunnen worden om hen 'nestwarmte, liefde en geborgenheid' te geven, met als doel dat kinderen of volwassenen op adequate wijze kunnen functioneren in gezin, maatschappij, sociale omgeving of gemeente. Tienermoeders De afgelopen jaren hebben zij meer dan twintig kinderen opgevangen. Hoe lang een bewoner in de woonvorm zal verblijven is afhankelijk van de problematiek. Onder de doelgroep vallen ook tienermoeders. De afgelopen jaren was de Stichting gehuisvest in Opeinde en daar was geen ruimte om deze tienermoeders op te vangen. Om meer plekken te kunnen bieden, voor onder andere deze tienermoeders, wil de stichting de woonboerderij aan Master Iniawei in De Tike ombouwen tot een woonvorm met acht appartementen voor begeleid wonen. De boerderij is op dit moment in gebruik als bed & breakfast en een kleinschalig kampeerterrein. De woonboerderij telt vijf bed & breakfast ruimtes met wc, wastafel en douche en een grote gezamenlijke woonkamer en een privé-gedeelte in het voorhuis, met de ruimtes voor het gastgezin. Daarnaast zijn er twee loodsen, waarvan de grootste op dit moment wordt verhuurd als caravanstalling. Dat blijft de komende jaren zo. Volgens de plannen zullen de vijf bed & breakfast ruimtes worden gebruikt voor de opvang van tienermoeders. Op de verdieping is nog plaats voor acht slaapkamers. Na een interne verbouwing zullen deze worden gebruikt voor de huidige vijf pleegkinderen en voor eventuele nieuwe kinderen. In de tweede loods, die haaks op de woonboerderij staat, worden mogelijk ruimtes gecreëerd voor activiteiten die gerelateerd zijn aan het gezinsleven. Lees ook: Kinderen krijgen warmte bij Het Huisgezin van Pieter en Annemarie