Smallingerland vlagt voortaan met de Regenboogvlag op Coming Outday

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland steekt voortaan de vlag uit op Coming Out Day, 11 oktober.

Vorig jaar kreeg de gemeente een brief van Mr. Gay Netherlands om op Coming Outday de regenboogvlag uit te hangen bij de gemeentelijke gebouwen. Door dat te doen onderstreept de gemeente haar steun voor de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap en laat de overheid zien dat zij er voor alle burgers op dezelfde manier is. Vorig jaar is, vanwege een korte beslistermijn, mondeling met de collegeleden afgestemd om de regenboogvlag inderdaad uit te hangen. Om de lijn voor de komende jaren vast te leggen, is nu officieel door het college besloten om voortaan op Coming Outday de regenboogvlag te laten wapperen op het gemeentehuis en de gemeentelijke gebouwen aan de Tussendiepen. Voor het vlaggen bij nationale gebeurtenissen volgt Smallingerland de vlaginstructie van het Rijk. In voorkomende gevallen verstrekt de Minister President een aanvullend protocol bij specifieke gebeurtenissen. Smallingerland vlagt niet in het kader van goede doelen, waarvoor ook geen posters, stickers, folders of collectes in of bij gemeentelijke gebouwen zijn toegestaan. Het geven van gemeenschapsgeld aan goede doelen gebeurt slechts bij hoge uitzondering en altijd via een collegebesluit. Vlaggen bij speciale gelegenheden of tijdens bepaalde actieperiodes met daarvoor speciaal ontworpen vlaggen kan volgens het college wel als de achterliggende gedachte van die gelegenheid of actie past in het gemeentelijk beleid. Zo hangen er voor het gemeentehuis al langer de vlaggen van CH2018 Leeuwarden en Smallingerland.