College haalt AZC in Opsterland van de agenda

BEETSTERZWAAG - Opsterland zoekt niet langer naar een plek voor een asielzoekerscentrum binnen de gemeentegrenzen.

Dat heeft het college vna burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Opsterland besloot in mei nog om een bijdrage te leveren aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen in de gemeente door hiervoor een AZC te bouwen voor maximaal 300 personen. Inmiddels is de stroom vluchtelingen sterk verminderd en daarmee ook de noodzaak voor opvang.

Op 12 oktober 2016 heeft de Regietafel Fryslân alle gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Fryslân een brief gestuurd over de laatste stand ten aanzien van de opvang en huisvesting vluchtelingen in Fryslân. Naar aanleiding van deze brief heeft het Opsterlandse college haar besluit genomen om het besluit uit mei om een bijdrage te leveren in te trekken en hiervoor ook geen locaties meer te reserveren.

Lees ook:

Opsterland zet zoektocht naar plek voor AZC voorlopig stop

Geen AZC op locatie De Vries Kozijnen Gorredijk