Fries Congres Centrum vreest voor banen bij strenger beleid Smallingerland

DRACHTEN - Met een brandbrief aan de gemeenteraad vraagt directeur Johan Brandsma van het Fries Congrescentrum Drachten de lokale politici om nog eens te kijken naar de situatie rond zijn bedrijf. Blijft de situatie zoals hij is, dan vreest Brandsma voor verlies van banen in het FCD.

Uit gesprekken met diverse raadsleden maakt Brandsma op dat bij de raadsleden een verkeerd beeld heerste, op het moment dat zij in mei van dit jaar een besluit moesten nemen over het bestemmingsplan van het Fries Congres- en Paardensportcentrum. Hij vermoedt dat de raad anders had beslist als de informatie juist was geweest. Brief uit 2013 ,,Zij dachten dat wij alleen ontheffing hoeven aan te vragen voor grote evenementen in onze evenementenhal en dat wij in ons zalencomplex alle vrijheid hebben.'' Dat is niet vreemd, stelt Brandsma, omdat hij daar zelf ook al jaren van uitging. Hij baseerde zich daarbij op een brief uit 2013 van de gemeente over de zakenbeurs Netwerkdagen, waarin staat: 'De activiteit waarvoor ontheffing wordt verzocht is toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Hierdoor is het niet nodig om een ontheffing af te geven.' Nu Brandsma volgens het college voor alle grote activiteiten in zowel evenementenhal als het zalencomplex een ontheffing moet aanvragen, komt hij in grote problemen met zijn planning. Omdat de gemeente in september vond dat hij al op de twaalf toegestane evenementen zat, moest hij de laatste drie evenementen afzeggen. Voor de Miniaturenbeurs was het volgens Brandsma te laat om nog te stoppen. ,,Dergelijke activiteiten zijn al een jaar van te voren geboekt, dus kunnen wij niet per direct de knop omzetten. Alles stond al klaar, alleen het licht hoefde nog maar aan.'' Daarvoor heeft de gemeente hem vorige week een dwangsom van 10.000 euro opgelegd. Wel zegde hij een grote Occasionshow en een Ladiesfair af. Pogingen om de laatste twee evenementen toch te laten doorgaan strandden op een veto van omwonenden. Hadden die er mee ingestemd, dan was ook de gemeente akkoord gegaan. Onwerkbare situatie Gesprekken met burgemeester Tjeerd van Bekkum en verantwoordelijk wethouder Ron van der Leck leverden verder geen oplossing op, waarop Brandsma nu zijn heil zoekt bij de gemeenteraad. Volgens de ondernemer creëert de gemeente een onwerkbare situatie voor het Fries Congrescentrum. ,,Voor niemand is precies duidelijk wat wel mag en wat niet.'' Voor de zekerheid zou elke aanvraag aan de ambtenaren voorgelegd moeten worden, maar dat is te omslachtig en kost te veel tijd, stelt hij. Door de nieuwe situatie komt de bedrijfsvoering volgens Brandsma in gevaar en dat kan gevolgen hebben voor de zestien personeelsleden. ,,Als de gemeente ons op deze manier blijft behandelen is er helaas geen plaats meer voor alle werknemers.'' Als Paardensportcentrum probeert het FCD om meer hippische evenementen binnen te halen en dat lukt ook. Dit jaar waren er zeven, volgend jaar staan er al tien op het programma. ,,Helaas kunnen wij nog niet alleen op deze evenementen draaien.'' Brandsma vindt het vreemd dat de gemeente vasthoudt aan een tien jaar oud plan. ,,Welk bedrijf of instantie heeft nu nog steeds de zelfde werkwijze als tien jaar geleden?''