Smallingerland trekt 35.160 euro uit voor projecten in de wijken

DRACHTEN - De gemeente trekt een bedrag van 35.160 euro uit voor projecten in een aantal woonwijken. Van de zestien ingediende aanvragen uit het buurtbudget 2016 worden er veertien beloond. Smallingerland krijgt er vooral picknickbankjes bij.

Om geld te krijgen moeten de aanvragen voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om openbaar toegankelijk projecten, die binnen een jaar zijn te realiseren. Ze mogen niet strijdig zijn met gemeentelijk beleid en er moet voldoende draagvlak voor zijn, bijvoorbeeld met steun van dorpsbelang of wijkraad. Van de indieners wordt een eigen bijdrage verwacht van minimaal 20 procent en de bijdrage van de gemeente is ten hoogste 3.850 euro. Voor grotere projecten is maximaal 7.500 euro beschikbaar. Het totale Buurtbudget was 95.810 euro. Daaruit is in de eerste ronde al voor een bedrag van 35.457 toegekend, zodat er voor de tweede ronde nog 60.353 euro beschikbaar was. Na de toekenning van de veertien aanvragen resteert er nog 25.193 euro in het potje. Het geld is besteed aan de volgende projecten:
 1. Wijkraad De Trisken krijgt 3.650 euro voor een volwaardig speeltoestel voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar op het veld aan de Hanebalken/Hooizolder in De Trisken en een bankje bij de kruising Stal/Oprijlaan.
 1. Wijkraad Himsterhout krijgt 2000 euro voor twee picknickbanken bij het kunstwerk 'Open Huis'. De aanvraag voor een zwemtrapje aan de vissteiger bij de brug over de Drait (tussen Morra en Himsterbout) en verlichting van elementen zoals in het Fennepark worden afgewezen. De gemeente wil het zwemmen bij de brug over de Drait niet aanmoedigen, omdat hier wel eens klachten van overlast zijn. Het verlichten van elementen is in strijd met het duurzaamheidsbeleid.
 1. Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie krijgt 2000 euro voor het renoveren van een oud bankje rondom een boom in de hoek van het schoolplein van basisschool De Frissel. Doordat hier een jeu de boulesbaan ligt en speeltoestellen staan, is dit een ontmoetingsplek voor jong en oud.
 1. Bewoners van de Gerben van Manenstraat in de Drachtstervaart krijgen 3850 euro voor het vervangen van valzand in de speeltuintjes in de straat door rubberen tegels. Volgens de bewoners gebruikt een groot aantal katten in de straat het valzand in het tijdelijk aangelegde speelveldje vooral als kattenbak.
 1. Jeugdraad Smallingerland ontvangt 2000 euro voor het plaatsen van twee picknickbanken bij bet rode klimtoestel in het Slingepark.
 1. Dorpsbelang Oudega krijgt 2600 euro voor een schilderbeurt van het dierenverblijf in het Albert Faberparkje en het herstellen van de in de afgelopen jaren afgebrokkelde oeverovergang tussen het dierenverblijf en het naastliggende water.
 1. Korfbalclub De Pein in Opeinde krijgt 3300 euro voor de aanleg van een openbaar toegankelijke speelplek op sportcomplex Douwekamp. Het gaat dan om een multikorf, een speelbuisje met glijbaan, rubberen tegels voor verplichte valdemping en picknickbanken.
 1. Buurtvereniging Master Keuningwei in Rottevalle is 1500 euro toegekend voor het planten van bloembollen rond het grote speelveld. De buurtbewoners zullen de bloembollen zelf planten. Wel adviseert het college de Rottevalsters daarover contact op te nemen met de afdeling groenvoorziening van de gemeente.
 1. Bewoners van de Helmblom in Boornbergum krijgen 1000 euro voor het plaatsen van een picknicktafel in het nieuwe speelbos. Daarmee wordt het ook voor (groot-)ouders aantrekkelijker.
 1. Bewoners van de Turflaan in wijk De Venen ontvangen 610 euro voor het aanschaffen van een takkenversnipperaar, zaden, hout voor een bankje, Douglas plantenbakken en tuingereedschap. voor de buurttuin die ze vorig jaar hebben aangelegd.
 1. Obs De Bolder in wijk De Folgeren krijgt 1800 euro voor het plaatsen van nieuwe speeltoestellen op het openbare plein. De school heeft zelf via een sponsorloop en budget van TS0 en OV ongeveer tienduizend euro bij elkaar gebracht.
 1. Plaatselijk belang It Súd krijgt 3.000 euro voor het planten van bloembollen en wilde bloemen in de bermen aan Het Zuid. Bewoners gaan in overleg met afdeling groenvoorziening meehelpen met het planten van de bollen.
 1. Plaatselijk belang De Wilgen krijgt 4000 euro. daarvan is 3000 bestemd voor de tweede druk van het boek Historie van De Wilgen en omstreken. De eerste druk is op. Het boek wordt uitgereikt aan nieuwe inwoners als welkomstgeschenk en eerste kennismaking met het dorp. Plaatselijk belang wil 100 boeken bij laten drukken. De andere 1000 euro is voor het drukken van 400 flyers van de Monumentenroute Zuidwest Smallingerland, die worden uitgedeeld aan alle dorpsbewoners.
 1. Bewoners van De Zanding in wijk De Swetten krijgen 3850 voor het maken van een ontmoetingsplek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten organiseren, zoals een buurtbarbecue en kinderspelletjes. Op de ontmoetingsplek komen twee picknickbanken en een aantal losse bankjes. Daarnaast willen de bewoners graag dat de 'prikbosjes' worden verwijderd, dat er extra parkeerplekken worden aangelegd en dat de bomen aan de Zanding een onderhoudsbeurt krijgen om overhangende lange takken en splijtende takken te verwijderen.
Twee aanvragen zijn geweigerd. Daarbij gaat het om een aanvraag van een bewoner van de Hooizolder in de Trisken die van een veldje in de straat alle planten wil verwijderen om er speeltoestellen te plaatsen. Daarvan zou eentje geschikt moeten zijn voor een kind in een rolstoel. Volgens het college zijn er dichtbij al genoeg speelveldjes. Daar kan eventueel wel een extra speeltoestel geplaatst worden. Ook ontbreekt bij de aanvraag een lijst met handtekeningen of een positief advies van de wijkraad. Als dat draagvlak er wel is, kan er een nieuwe aanvraag worden ingediend. Ook de bewoners van het Lauwerspark kregen nul op rekest bij hun aanvraag van 7500 euro voor beweegtoestellen voor ouderen. Volgens de gemeente is dat een taak voor eigenaar woningcoöperatie Accolade.