Smallingerlandse luier verhuist van groene naar grijze container

DRACHTEN - De luiers uit de gemeente Smallingerland mogen niet meer tot compost worden verwerkt. Sinds 2006 mochten ze in de groene emmer, maar per 1 januari moeten ze in de grijze.

Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft de richtlijnen aangescherpt. Volgens de brancheorganisatie kan alleen compost waarin geen luierresten zitten voldoen aan het keurmerk voor compost (Keurcompost). Daarom stopt Smallingerland per 1 januari 2017 met de inzameling van luiers via de groene rolemmer. De luiers moeten dan in de container voor restafval. Dit wordt opgenomen in de nieuwe editie van de gemeentelijke afvalkalender. Niet alleen gezinnen met kleine kinderen gebruiken luiers, ze komen ook veel voor in het afval van verzorgingstehuizen. Absorptiekorrels Smallingerland biedt sinds 2006 luiers samen met het Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) aan bij Orgaworld in Drachten. Het gft-afval en de luiers worden samen verwerkt in de biocelinstallatie van afvalverwerker Orgaworld in Lelystad. Deze installatie is daarvoor speciaal aangepast en geschikt gemaakt. Tijdens het composteerproces worden de luiers ontdaan van eventueel plastic. De in de luiers aanwezige absorptiekorrels zijn, vanwege hun hoge absorptiegehalte, een uitstekende grondverbeteraar voor akker- en landbouw. Behalve compost komt bij dit door TNO goedgekeurde verwerkingsproces ook veel biogas vrij, dat weer gebruikt wordt voor het opwekken van groene stroom. Forse tegenvaller Door de strengere regelgeving is dit proces niet meer toegestaan. Dat heeft ook consequenties voor het Smallingerlandse beleid, dat juist inzet op het verminderen van restafval. Voor Smallingerland is de maatregel dan ook een forse tegenvaller, stelt woordvoerster Renée Barbilion. ,,We gaan uit van circa 400 ton luiers, die nu in het restafval komen. Ze worden overigens niet gestort, maar gaan naar de verbrandingsoven. Dat kost de gemeente rond de 25.000 euro extra.'' Vorig jaar woog de gemeente per inwoner 164 kilo restafval af, op een totaal van 621 kilo afval per persoon. Dat zal volgend jaar aanmerkelijk meer zijn. Om het streven naar minder restafval te halen wil de gemeente proberen volgend jaar de burger te bewegen om nog eens goed te kijken naar de grijze container. Meer dan 3000 ton organisch keukenafval kan namelijk ook in de groene emmer. Zou iedereen dat doen, dan levert dat de gemeente volgens Barbilion een besparing op van bijna 200.000 euro.