Najaarsconcert in Kruiskerk Burgum

Drachten - Op zondag 20 november om 15.00 uur wordt in de Kruiskerk in Burgum een Najaarsconcert gehouden.

Uitvoerenden zijn: Fryslân Brass, Trio Hexapode, Annemarie van der Reijden, fluit en Sjoukje van der Velde, piano. Het concert maakt deel uit van de Havaros50-serie. Stichting Havaros50 organiseert dit jaar veertien concerten van uiteenlopende aard in tien plaatsen in Friesland omdat musicus Hans van Rossum vijftig jaar in de muziek zit. Van de ruim zeshonderd composities die hij heeft geschreven, wordt een gedeelte uitgevoerd door koren, korpsen, koperensembles en solisten.