Nijntje Beweegdiploma van start in Gorredijk en Ureterp

URETERP -  Na de honorering van de aangevraagde ZonMW subsidie voor het Nijntje Beweegdiploma gaat Sport in Opsterland nu echt van start in Ureterp en Gorredijk.

Alle leerlingen van groep 1 en 2 van de basisscholen in Gorredijk en Ureterp starten volgende week met de eerste les van het Nijntje Beweegdiploma. Tijdens deze reeks van 20 lessen staan verschillende thema’s centraal, waaronder rollen, duikelen, balanceren, huppelen, springen en klauteren. Na deze 20 lessen ontvangen zij het Nijntje Beweegdiploma. De lessen worden het eerste jaar verzorgd door trainsters van GV Stânfries, OGF Contra en de buurtsportcoaches van Sport in Opsterland. Gedurende het jaar worden de groepsleerkrachten opgeleid om zelf de Nijntje Beweegdiploma lessen te mogen verzorgen, zodat het project doorloopt op de scholen. Opvangen Naast Sport in Opsterland, OGF Contra en GV Stânfries zijn ook kinderfysiotherapeuten J. de Groot – de Wagt en J. Kussendrager betrokken. Met de fysiotherapeuten wordt nauw samengewerkt om kinderen met een motorische achterstand vroegtijdig te kunnen opvangen. Met de toekenning van deze subsidie zetten de samenwerkingspartners zich de komende twee jaar in, met als doel dat in juni 2018 in ieder geval alle kinderen van groep 1 en 2 in Gorredijk, Ureterp (eerste jaar) en Bakkeveen en Frieschepalen (tweede jaar) het Nijntje Beweegdiploma halen. Daarnaast gaan de buurtsportcoaches hun uiterste best doen om ook in de dorpen waarvoor de subsidie niet is toegekend de lessen tot stand te laten komen met bijvoorbeeld de lokale gymnastiekverenigingen. Verbindingen Sport in Opsterland vindt het Nijntje Beweegdiploma belangrijk omdat in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar bij kinderen de grootste motorische ontwikkeling plaatsvindt. In deze periode komen namelijk verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen gezond. En helpt het om overgewicht tegen te gaan. Zodra een kind kan lopen, zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk. Het Beweegdiploma helpt kinderen bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. Nijntje en de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met als doel om meer kinderen tussen de 2 en 6 jaar spelenderwijs te leren bewegen. Nijntje is dan ook ambassadeur van het Beweegdiploma.