Gratis Sintkadootjes voor kinderen uit arme gezinnen

DRACHTEN -  Als de Sint dit jaar krap bij kas zit, kan hij altijd een kijkje nemen op de website van de stichting d0k16. Daar zijn allerlei leuke en nuttige cadeaus te vinden, die gratis kunnen worden besteld.

Tekst en foto's Frank de Olde D0k16, opgericht in de zomer van dit jaar, zet zich in voor kinderen uit gezinnen waar geldzorgen zijn. ,,Dat kan allerlei oorzaken hebben,” vertelt voorzitter Marije Zwiers van de stichting. ,,Denk bijvoorbeeld aan gezinnen waarvan beide ouders in de bijstand zitten. Maar er zijn ook situaties waarin de ouders wél werk hebben, maar toch nauwelijks rond kunnen komen. Of dat het geld aan verkeerde dingen wordt uitgegeven, zoals bij een verslaving.” Even uitrusten Waar staat de afkorting d0k16 voor? Marije: ,,Een dok is een aanlegplaats waar je kunt aanmeren, even kunt uitrusten, om dan weer uit te varen. Wij willen die aanlegplaats zijn voor gezinnen met financiële problemen. En daarbij richten we ons vooral op de kinderen, in de leeftijd van 0 tot 16. Vandaar die twee getallen in onze naam.” Hoewel ze niet over ‘harde’ cijfers beschikt, is er volgens Marije meer verborgen armoede dan velen denken: ,,Met verborgen armoede bedoel ik niet de mensen die over een pasje van de Voedselbank beschikken, maar de groep die net buiten alle reguliere hulpkanalen valt. Vanuit onze contacten met de zorgwereld krijgen we veel signalen dat het vaak juist de kinderen zijn die daar de dupe van worden. Daar willen we iets aan doen, door gratis spullen beschikbaar te stellen.” Marije legt uit hoe het werkt: ,,We hebben een samenwerking met dagbesteding Pyriet, voor mensen met een beperking. De cliënten van de dagbesteding maken de tweedehands spullen die we krijgen schoon, of ze repareren ze als dat nodig. De spullen die klaar zijn komen in onze webwinkel op www.stichtingd0k16.nl te staan. Gezinnen met geldzorgen kunnen zich via de website bij ons inschrijven. Hun gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. We hoeven ook geen cijfers van hun financiële situatie te zien. We vragen alleen om een referentie van een hulpverlener. Dat kan bijvoorbeeld een leraar zijn, een psycholoog, of iemand van de kerk.” Stempelkaart ,,Gezinnen die zich hebben aangemeld, krijgen per kind een stempelkaart voor twaalf stempels,'' vervolgt Marije. ,,Daarmee kunnen de kinderen in principe twaalf dingen in de webwinkel bestellen. Die komen wij dan brengen. Voor goederen die wat schaarser zijn, zoals kinderfietsen, zijn misschien meer stempels nodig. Dat moeten nog verder uitwerken. Wat er zoal in de webwinkel te vinden is? Eigenlijk van alles, behalve kleding. Dus van speelgoed tot schoolspullen en van zaken voor de babyuitzet, zoals maxi-cosi’s en commodes tot decoratie voor kinderkamers. In onze loods ligt inmiddels al heel veel klaar, dus we hopen dat de aanmeldingen nu binnenkomen!” D0k16 richt zich op gezinnen in de omgeving van Drachten. De stichting wordt daarbij ondersteund door de gemeente Smallingerland. ,,Misschien dat we ons werkgebied op termijn nog eens uitbreiden,” vertelt Marije. ,,Maar we willen ons werk eerst in Drachten goed neerzetten. Daar hoort wat ons betreft ook een rijdende winkel bij. We zijn bezig om via crowdfunding een SRV-wagen aan te schaffen. Daar willen we dan de wijken mee in, zodat we nog meer in contact kunnen komen met onze doelgroep. Het zou mooi zijn als die wagen dan een soort ontmoetingsplek wordt, want ook dat is één van de pijlers van ons werk: mensen uit hun isolement halen.''