Thema-avond Smelne's Erfskip over Bedrijvigheid aan de Drachtstervaart

DRACHTEN - Smelne's Erfskip houdt woensdag 23 november in De Rank bij de Kapelkerk vanaf half acht een Thema-avond met Jan van Zinderen en Peter Terpstra over de bedrijvigheid langs de Drachtstervaart.

375 jaar geleden werd de Drachtstervaart gegraven om turfwinning mogelijk te maken en daarmee ontstond het dorp Drachten. Een veelheid van verschillende bedrijven en neringdoenden vestigde zich hier langs de vaart en dwarsvaarten, want het meeste vervoer van goederen en mensen geschiedde over het water. Pas in de eerste helft van de vorige eeuw werd dit overgenomen door vrachtauto tram en bus. De betekenis van de vaart werd daardoor een stuk minder en in de jaren zestig werd de vaart gedempt. Veel bedrijven zoals de verschillende scheepswerven, molens, kalkbranders, en de chichoreifabriek waren al eerder verdwenen. Jan van Zinderen en Peter Terpstra hebben zich verdiept in meer dan driehonderd jaar bedrijvigheid aan de Drachtstervaart. Aan de hand van foto’s, andere illustraties en een boeiend verhaal gaan zij terug in de tijd en vertellen zij waar de verschillende bedrijven destijds stonden, wat ze deden en wat dit voor Drachten betekende.